Розрахунок транзисторних ключових каскадів, страница 5

;

,

де τвх = R(CК+CЕ) = 100·103(5·10-12 + 4,5·10-12) = 9,5·10-7 c;

     UБЕ.зап = Uвх.вкл – RIК0 = 2,5-100·103·0,5·10-6 = 2,45 B,

тобто tЗ= 9,35·10-7 с

,

де

IК нас =(Uжив–UКЕ нас)/RК–UКЕ нас/RН =(5–0,3)/(66,7·103)–0,3/(100·103)=0,697 мА;

0,015 мА;

.

Значення  τБ  находимо наступним чином:

fβ = fГР/(1+ β) = 100·106/(1+100) = 990,1 кГц;

fα = βfβ = 99,01 МГц;

τБ = β/(2πfα) = 0,16·10-6 с ,

звідки

;

20,9·10- 6  с’

 

,

де IБ викл = – IК0  , ≈100,5·10–6  с,

тобто tроз = 73,36·10- 6  с

=85,8·10- 6  с.

Таким чином:

=0,935·10–7 +20,9·10– 6 +100,5·10– 6 +73,36·10–6 + 85,8·10–6 =281,495 ·10- 6  с.

Розрахунок споживаної потужності виконується з урахуванням струму через RК  і RН .У режимі «навантаження включене» (транзистор у режимі відсічення):

В режимі «навантаження виключене» (транзистор в режимі насичення):