Розрахунок транзисторних ключових каскадів, страница 2

З усього різноманіття польових транзисторів для побудови електронних ключів найбільше поширення одержали МДН – транзистори з індукованим каналом (в іноземній літературі – збагаченого типу). Транзистори цього типу характеризуються граничною напругою Uпор, під час дії якого виникає провідність каналу. Іншими параметрами МДН-транзистора, використовуваних у розрахунках є IС0 – залишковий струм стоку, крутість характеристики S.  МДН-транзистор в  області малих напруг між стоком і витоком (відкритий транзистор) можна подати еквівалентним опором (на відміну від насиченого біполярного транзистора – джерела напруги). У ключах на МДН-транзисторах з індукованим каналом, полярності вхідного (UЗВ) і вихідного (UСВ) напруг збігаються.

На рис.3.2а наведена типова схема ключа на МДН-транзисторі з індукованим каналом і резистивним навантаженням. Резистор Rс у колі стоку виконує роль баластного опору, що обмежує струм стоку транзистора. За допомогою наведеної на рис.3.2б вихідної характеристики транзистора розглянемо режими роботи транзистора.


Рисунок 3.2 – Схема ключа на МДН-транзисторі і

вихідна характеристика ключа

При Uвх < Uпор  канал транзистора відсутній, струми витоку в транзисторі зневажено малі, тому Uвих ≈ Uжив (для більш точних розрахунків можна скористатися формулою Uвих = Uжив  – IС0· RС).

При Uвх > Uпор і UСВ >UСВ нас гр  (UСВ нас гр = Uвх – Uпор  – напруга, що розмежовує круту і положисту області характеристики) робоча точка транзистора  знаходиться в положистій області характеристики і

Uвих = Uжив – IСRС.

З урахуванням того, що

IС = 0,5 · S(Uвх – Uпор)2,