Розрахунок транзисторних ключових каскадів, страница 9

в) З рис.3.8б одержуємо: Uвих ≈ 4.2 В. Оскільки Uвх > Uпор і 0 < Uвих < UСВ нас пор, то робоча точка транзистора знаходиться в крутій області характеристик.

3.5 Задачі для самостійної роботи

Задача 4. Виконати розрахунок ключа за схемою на рис.3.4. Варіанти зав-дань наведені в табл.3.1.

Таблиця 3.1 – Варіанти завдань до задачі 4

Номер п/п

Напруга живлення Uпит, В

Вхідна напруга

включення Uвх викл, В

Вхідна напруга вимкнення Uвх викл, В

Струм

навантаження Iн, мА

Вихідна

напруга

високого рівня ,

1

5

3

1

1

4

2

5

2,5

1

0,3

3

3

10

6

6

5

5

4

15

8

5

2

9

5

5

2,5

1

0,5

2,5

6

10

5

2

0,03

8

7

12

7

3

1

10

8

9

6

1

0,05

4

9

5

3

1

10

3

10

12

6

4

0,5

10

11

15

12

5

20

10

12

20

15

8

25

15

13

10

7

3

0,01

6

14

3

2,5

1

0,005

2