Розрахунок транзисторних ключових каскадів, страница 4

Рисунок 3.3  –  Схема до задачі 1

Розв’язання.  При виборі транзистора мають бути виконані умови: UКЕ max ≥ Uжив, .

Припустимо, обрано транзистор КТ306Б з такими параметрами:

b = 100, IК0 = 0,5 мкА, IК max = 50 мА, UКЕ нас = 0,3 В, UБЕ нас = 1 В, UКЕ max = 10 В, Ск = 5 пФ, Сe = 4,5 пФ, fГР = 100 МГц. Оскільки транзистор КТ306Б кремнієвий, то вважатимемо, що Uпор = 0,65 В.

Розрахуємо опір Rк. Струм через навантаження протікає, коли транзистор знаходиться в режимі відсічення. Для цього режиму:

,

де     .

Звідси випливає (з урахуванням ):

,

 Розрахунок опору R виконаємо для режиму насичення. У нашому випадку:

.

З урахуванням умови переходу транзистора в режим насичення IБн > IК нас / β, де IК нас =  (Uжив – UКЕ нас)/RК – UКЕ нас/RН , отримуємо:

, тобто R ≤ 215 кОм.

Нехай R=100 кОм. Перевіримо, чи виконується умова відсічення для прий-нятого значення опору R. Умова  відсічення транзистора (UБЕ<0) для схеми на рис.3.3:

,

тобто R ≤ 2 МОм. Значення опору R задовольняє умовам відсічення і насичення.

Розрахунок часу переключення ключа складається з розрахунків тривалості інтервалів затримки вмикання tЗ, формування фронту колекторного струму , нагромадження надлишкового заряду в базі tнак, розсмоктування надлишкового заряду з області бази tроз, формування спаду колекторного струму :