Розрахунок транзисторних ключових каскадів, страница 11

Вихідна напруга низького рівня . Розрахунок полягає у виборі транзистора, визначення значень опорів, аналізу часу переключення (аналогічно задачі 3.2), розрахунку споживаної потужності.

Задача 5.Для схеми ключа на рис.3.2а визначити значення вхідної напруги Uвх і розрахувати значення опору RС, що забезпечують формування заданої вихідної напруги Uвих відповідно до умов з табл.3.2. Параметри транзистора: Uпор=3,5B, IC0=1мкА. Вихідні характеристики приведені на рис.3.8а.

Таблиця 3.2 – Варіанти завдань до задачі 5

Номер п/п

Напруга живлення Uжив, В

Вихідна напруга

 ,

1

5

4

2

20

3

3

10

5

4

15

9

5

8

2,5

6

22

8

7

12

10

Продовження таблиці 3.2

Номер

п/п

Напруга живлення Uжив, В

Вихідна напруга

 ,

8

9

4

9

14

3

10

12

10

11

15

10

12

20

15

13

10

6

14

8

2

15

5

3

16

5

3

17

10

6

18

12

10

19

5

4

20

10

9

21

5

2,5

22

12

10

23

5

4

24

30

20

25

9

5

26

10

5

27

24

3

28

8

4

29

12

6

30

15

10

31

10

5