Розрахунок транзисторних ключових каскадів, страница 3

де S0  (А/В2) – питома крутість транзистора, що зв'язана з крутістю керування по затвору  S=S0UЗВ, одержуємо:

Uвих = Uжив  – 0,5· SRС (Uвх – Uпор)2.

При Uвх > Uпор і 0 ≤ UСВ ≤ UСВ нас гр  робоча точка транзистора  знаходиться в крутій області характеристики , а вихідна напруга Uвих  знаходиться з спільного рішення  рівнянь

Uвих = Uжив – IСRС

і

.

3.3 Контрольні запитання і завдання

1. Які режими роботи біполярних транзисторів є домінуючими для ключових каскадів?

2. Назвіть стадії процесів вмикання і вимикання ключа на біполярному транзисторі.

3. Як у ключових каскадах можна забезпечити роботу біполярного транзистора без заходу в режим насичення ?

4. Зазначте принципову різницю керуючих сигналів для ключів на польових транзисторах з керуючим p-n переходом і на МДН-транзисторах з індукованим каналом.

5. Чим визначається швидкодія ключа на МДН-транзисторі з індукованим каналом?

3.4 Приклади аудиторних задач

Задача 1. Вибрати транзистор, розрахувати значення опорів резисторів RК, R для схеми на рис.3.3. Визначити час переключення. Розрахувати потужність, споживану ключем від джерела живлення в стані «включено» і «виключено» (стосовно навантаження).

Вихідні дані: Uжив = +5В, вхідна напруга включення (стосовно ключа)  Uвх.вкл = +2.5 В, вхідна напруга виключення Uвх.викл = –1В, вихідна напруга низького рівня , вихідна напруга високого рівня , опір навантаження RН = 100 кОм .