Розрахунок транзисторних ключових каскадів, страница 6

Задача 2. Виконати розрахунок елементів схеми ключа на рис.3.4. Вихідні дані:

– струм навантаження в режимі «включене» (стосовно навантаження) 2 мА;

– напруга на навантаженні ;

– ключ закритий (транзистор у режимі насичення) при Uвх.викл ≥ 20 В;

– ключ відкритий (транзистор у режимі відсічення) при 0 ≤ Uвх.вкл £ 15 В.

Приклад розрахунку. Визначимо значення напруг живлення і зсуву. Оскільки , вибираємо Uжив = 5 В, а Uзс = (0,1... 0,3)Uжив. Нехай Uзс =–1,3 В. Вибір транзистора проводимо з таких міркувань: 

UКЕ max > Uжив;

IК max > IК нас.

Для схеми на рис.3.3

Для розрахунків за формулою (3.4) необхідно знати значення IК0 (параметр транзистора) і Rк. Для виключення ситуації з двома невідомими може надійти такий спосіб. Застосуємо транзистор КТ315Г з такими параметрами: b=200, IК0 = 0,5 мкА, IК max = 100 мА, UКЕ нас = 0,3 В, UБЕ нас = 0,63 В, UКЕ max = 35 В, UБЕ max = 6В. Тоді

 250 Ом.

Визначимо IК нас:

IК нас = (Uжив – UКЕ нас) / RК = 18,8 мА.

Отже, транзистор КТ315Г підходить для використання.


Розрахунок значень опорів R і Rзс почнемо з визначення їхніх припустимих значень для ситуації, коли транзистор знаходиться в режимі насичення. Дану ситуацію розглянемо для Uвх.викл = 20 В (рис.3.5).