Гендерний аспект приватного дискурсу, страница 28

Таким чином, відмова від взаємодії не завжди негативно відбивається на комунікативній взаємодії, тобто не завжди призводить до припинення розмови, виникнення конфлікту, припинення відносин. Нерідко комуніканти намагаються не обговорювати теми, які неприємні їм або іншим, розрядити обстановку.

ВИСНОВКИ

1.  Виділяються наступні типові комунікативні ролі комунікантів у приватному дискурсі: кохані жінки і чоловіки (коханці, жінки, чоловіки, наречені), друзі і знайомі, діти, батьки, родичі. За розрахунками до зони приватного комунікантів найчастіше отримують доступ кохані чоловіки і жінки (58%), а також друзі і знайомі (33%), діти (17%), батьки (7%) та інші родичі (2%).

2.  Інтенції мовців є двигуном комунікативної взаємодії, вони обумовлюють стратегії мовленнєвого спілкування, які визначаються як оптимальна реалізація інтенцій мовця щодо досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів спілкування і гнучкої їх видозміни в конкретній ситуації. Єдиної типології стратегій спілкування поки що не створено. У лінгвістичній літературі виділяють кооперативні та некооперативні стратегії мовленнєвого спілкування. Кооперативні стратегії втілюються в інформативні та інтерпретативні діалоги (полілоги) – поради, обмін думками, розповіді, повідомлення тощо. Некооперативні знаходять своє втілення в конфліктах, суперечках, претензіях, погрозах, ухиляннях від відповіді тощо.

3.  Стратегії спілкування залежать від прагматичних чинників: віку комунікантів, їх статі, соціальних ролей, національно-культурної належності, конситуативних умов і передбачають певну комунікативну тактику, що визначається як визначена лінія поведінки на певному етапі комунікативної взаємодії, спрямованої на одержання бажаного ефекту чи запобігання ефекту небажаного; мовленнєві прийоми, які дають змогу досягнути комунікативної мети. Тобто ми розглядаємо комунікативну стратегію як кінцеву локальну мету, що переслідують мовці, а тактики – це комунікативні дії, що сприяють досягненню цієї цілі. Крім того, для реалізації комунікативної стратегії мовці використовують типові мовленнєві вирази, тобто мовленнєві прийоми.

4.  У результаті дослідження було виділено наступні типові кооперативні комунікативні стратегії: налаштування співрозмовника на позитив (17% – 51 приклад); приваблення до особистості комуніканта (11% – 33 приклади); спонукання до дій і відговорювання від дій (10% – 30 прикладів); запобігання, залагоджування конфліктів (9% – 27 прикладів); здобуття інформації (3% – 9 прикладів); отримання прощення (3% – 9 прикладів).

5.  Стратегія налаштування співрозмовника на позитив більш характерна для чоловічого мовлення – 68%, жінки користуються цією стратегією у 32% випадків. Чоловіки реалізують цю стратегію по відношенню до дітей (40%), знайомих жінок, подруг (20%), коханих жінок (20%) і друзів чоловіків (20%). Для того, щоб налаштувати співрозмовника на позитив, чоловіки користуються наступним арсеналом прийомів і тактик: комплімент, позитивна презентація (27%), включення до класу, труїзми (13%), інтеграція (13%), надання перспектив, акцентування на несерйозності переживань (13%), перебільшення (7%), жарт (7%), контраст, порівняння, акцентування на індивідуальності співрозмовника (7%), обіцянка (7%), поступки (7%), біла неправда (6%). Жінки реалізують цю стратегію по відношенню до коханих чоловіків (43%), друзів (43%) і родичів (14%). Жінки користуються наступними прийомами і тактиками: узагальнення, труїзми (29%), надання перспектив, акцентування на несерйозності переживань (29%), прикмети (14%), обіцянка (14%) і негативна презентація (14%).

6.  Стратегія приваблення використовується однаковою мірою і чоловіками (50%), і жінками (50%). Дана стратегія реалізується чоловіками по відношенню до знайомої, подруги (44%), коханої, нареченої (14%), колишньої дружини (14%), знайомих коханої (14%), дитини (14%). Найчастіше чоловіки, щоб привабити до себе, використовують жарт (34%), у 22% випадків чоловіки використовують тактику ‘хвастощі’, рідше всього чоловіки користуються перебільшенням (11%), компліментом (11%), дражнінням (11%) та обіцянкою (11%). Дана стратегія реалізується жінками по відношенню до подруг чоловіка (40%), коханого чоловіка, коханця (20%), чоловіка (20%), дитини (20%). Найчастіше жінки з ціллю приваблення до себе використовують тактику інтеграції (60%), у 20% випадків жінки користуються тактикою узагальнення, включення до класу, щоб зберегти обличчя у 20% випадків жінки намагаються виправдатися.