Гендерний аспект приватного дискурсу, страница 34

стратегія

%

тактики

%

кооперативні стратегії

чоловіки

налаштування співрозмовника на позитив

68

позитивна презентація

27

включення до класу, труїзми

13

інтеграція

13

надання перспектив, акцентування на несерйозності переживань

13

перебільшення

7

жарт

7

контраст, порівняння, акцентування на індивідуальності співрозмовника

7

обіцянка

7

поступки

7

біла неправда

6

жінки

32

узагальнення, труїзми

29

надання перспектив, акцентування на несерйозності переживань

29

прикмети

14

обіцянка

14

негативна презентація

14

чоловіки

приваблення до особистості комуніканта

50

жарт

34

хвастощі

22

перебільшення

11

комплімент

11

дражніння

11

обіцянка

11

жінки

50

інтеграція

60

узагальнення, включення до класу

20

виправдання

20

чоловіки

спонукання

до дій і відговорювання від дій

64

включення до класу, апеляція до характеристик адресата

56

зазначення негативних наслідків, погрози, попередження

22

драматизація, перебільшення, прикрашання

22

жінки

36

підкріплення свого висловлювання труїзмом, фактом, позитивною презентацією, позитивними наслідками

60

неправда

20

афективне реагування

20

чоловіки

запобігання, залагоджування конфліктів

79

пом’якшення

19

ухилення

19

згода

19

інтеграція

16

недоговореність

9

евфемізація

9

повторення

9

жінки

21

драматизації ситуації, перебільшення

67

узагальнення

33

чоловіки

отримання прощення

50

інтеграція

67

обіцянка

33

жінки

50

перебільшення, драматизація

50

афективне реагування

50

чоловіки

здобуття інформації

50

пряме запитання

33

пом’якшення

34

апелювання до характеристик адресата

33

жінки

50

узагальнення,

включення до класу

50

повторення

50

некооперативні стратегії

чоловіки

стратегії нападу і захисту

напад

захист

56

79

напад

попередження, погрозу

45

образа, лайливе мовлення

45

опозиціонування

10

захист

перекладання провини на адресата

14

апеляція до досвіду, характеристик адресата,

14

зазначення свого статусу

14

перебільшення

14

позиційна презентація

14

опозиціонування

10

виправлення

10

пом’якшення

10

жінки

напад

захист

44

21

напад

повторення, уточнення, виділення, виправлення

43

афективне реагування

15

перебільшення

14

опозиціонування

14

звинувачення

14

захист

опозиціонування

50

виправдання

25

включення до класу

25

чоловіки

стратегія відмови від взаємодії

60

ухилення, зміна теми розмови

77

етикетні формули

18

відмова від аргументації

5

жінки

40

ухилення, зміна теми розмови

54

перепитування, уточнення

28

етикетні формули

18