Гендерний аспект приватного дискурсу, страница 29

7.  Стратегією спонукання до дій і відговорювання від дій частіше користуються чоловіки (64%). У 78% випадків чоловіки намагаються спонукати до дій або відговорити від них своїх друзів, у 22% випадках чоловіки відговорюють або спонукають до дій коханих жінок. Причиною такої маніпуляції у чоловіків є те, що вони намагаються добитися від адресата дії, вчинку більш вигідного для себе. Для досягнення цієї цілі чоловіки використовують наступні прийоми і тактики: включення до класу, апеляція до характеристик адресата (56%), зазначення негативних наслідків, погрози, попередження (22%), драматизація, перебільшення, прикрашання (22%). Жінки найчастіше намагаються спонукати або відговорити від дій коханих чоловіків (60%), рідше родичів (20%) і друзів (20%). У 60% жінкам просто необхідно відчувати те, що вони комусь потрібні, що оточуючи їх кохають, готові на певні вчинки заради них, рахуються з їхньою думкою; у 20% випадків жінки переслідують певну мету, і у 20% випадків жінки намагаються відговорити когось від вчинків, що є поганими на їхню думку. Жінки користуються наступними прийомами і тактиками: підкріплення свого висловлювання труїзмом, фактом, позитивною презентацією, позитивними наслідками (60%); неправда (20%); афективне реагування (20%).

8.  Уникнення конфліктних ситуацій, і, якщо вже така ситуація виникла, розв’язання, згладжування її, більш характерно для чоловіків (79%), аніж для жінок (21%). Дана стратегія реалізується чоловіками по відношенню до коханих жінок (45%), дітей (37%) і знайомої (18%). Для запобігання і залагоджування конфліктів чоловіки найчастіше використовують пом’якшення (19%), ухилення (19%) і згоду (19%), у 16% випадків чоловіки використовують тактику інтеграції, найменш популярними серед чоловіків для запобігання і залагоджування конфліктів є наступні прийоми і тактики: недоговореність (9%), евфемізація (9%) та повторення (9%). Стратегія запобігання і залагоджування конфліктів реалізується жінками по відношенню до подруг, знайомих (67%), коханих (33%). Найчастіше жінки вдаються до драматизації ситуації і перебільшення для уникнення конфлікту (67%), рідше (33%) жінки використовують прийом узагальнення.

9.  Для отримання прощення (частіше всього у дітей) чоловіки використовують інтеграцію і обіцянки, жінки найчастіше просять прощення у коханих чоловіків, використовуючи при цьому перебільшення, драматизацію і афективне реагування.

10.  У приватному дискурсі як чоловіки (50% випадків), так і жінки (50%) намагаються випитати інформацію приватного характеру: чоловіки реалізують цю стратегію по відношенню до коханих жінок (50%) і своїх дітей (50%), жінки – по відношенню до коханих чоловіків. Чоловіки нерідко прямо ставлять запитання, що не завжди є ефективною тактикою, потім вони намагаються пом’якшити їх запитання, або апелювати до характеристик адресата. Для того, щоб випитати інформацію жінки користуються узагальненням, включенням до класу (50%) і повторенням (50%).

11.  Некооперативні стратегії у приватному типі дискурсу включають: стратегії нападу і захисту (26% – 78 прикладів) і стратегія відмови від взаємодії (21% – 63 приклади).

12.  Чоловіки активніше використовують стратегію нападу і зіхисту: нападають у 56% випадків, захищаються у 79% випадків (жінки: 44% і 21% відповідно). При нападі чоловіки використовують попередження, погрозу, образу, лайливе мовлення, опозиціонування. Типові прийоми і тактики жінок наступні: афективне реагування, різного роду повторення, уточнення, виділення, виправлення, перебільшення, опозиціонування, а також звинувачення. Чоловіки реалізують стратегію нападу по відношенню до друзів, знайомих (44%), коханих жінок (44%), дітей (22%); жінки – по відношенню до батьків (57%), коханих чоловіків (29%), друзів (14%). У ситуації захисту чоловіки користуються наступними прийомами і тактиками: перекладання провини на адресата, апеляція до досвіду, характеристик адресата, опозиціонування, зазначення свого статуса, пом’якшення, виправдання, перебільшення, виправлення, позиційна презентація; коли жінки використовують опозиціонування, виправдання, включення до класу. У приватному дискурсі чоловіки захищаються від нападу коханих жінок (60%), друзів, знайомих (27%), дітей (13%), жінки – від нападу коханих чоловіків.