Тестові завдання з дисципліни "Будівельні конструкції" (робота балок в пружно-пластичній стадії, перерізи зв'язків між елементами сталевого каркасу будівлі, різниця між конструктивною схемою споруди і її розрахунковою схемою), страница 8

Економія металу за рахунок більш рівномірного розподілу  згинакючих моментів

Спрощення поєднань балок між собою і економія корисної висоти робочої площадки

7

В чому позитивні якості  жорсткого поєднання між собою допоміжних, другорядних і головних балок балочної клітки в одному рівні ?

Простота і зручність виготовлення і монтажу

Економія металу за рахунок більш рівномірного розподілу згинаючих моментів

Спрощення поєднань балок між собою і економія корисної висоти робочої площадки

8

Які типи робочих площадок найбільш чутливі до змін тамператури та нерівномірного осідання опор?

З усклодненою схемою балочних кліток

З нерозрізними головними балками

З жоростким поєднанням допоміжних і другорядних балок

9

За яким критерієм приймають прогін головних балок робочої площадки при її вільному плануванні?

За найбільш зручним ( поширеним ) перерізом прокатного двотавра для головних балок

За результами техніко-економічного порівняння варіантів схем балочних кліток та підтримуючих їх опор

За несучою здатністю основи, на яку спираються колони робочої площадки

10

Який тип робочого настилу є найбільш поширеним у виробничих будинках машинобудівних підприемств?

З металевих щитів з верхнім захисним шаром

З ребристих залізобетонних панелей

З дощатого настилу по металевому каркасу

Завдання 11а.

1

Яка  деформація  сталевого елемента   допускає виникнення шарніра пластичності?

 Згин

Крутіння

Позацентровий стиск

2

Якими конструктивними заходами раціональніше збільшити місцевустійкість стінки в середній частині  головної балки?

Застосуванням більш міцної сталі

Збільшенням товщини стінки

Частішим встановленням поперечних ребер

Встановленням  поздовжніього  ребра жорсткості

3

Чому дорівнює згинаючий момент в будь-якому поперечному перерізі балки ?

Алгебраїчній сумі моментів від зовнішніх сил, які діють з одного,  будь-якого, боку від цього перерізу відносно його центру ваги

Алгебраїчній сумі моментів всіх зовнішніх сил, прикладених до балки

Алгебраїчній сумі моментів від навантажень, прикладених до однієї з частин балки, на які  її ділить цей переріз

4

На дію яких зусиль призначені діагональні та хрестоподібні зв'язки  між колонами сталевого каркасу?

 Розтягуючих.

Стискуючих.

Згинаючих

5

В якому місці простої розрізної балки .  яка згинається від дії рівномірно розподіленого навантаження ,  слід перевіряти міцність перерізу на сумісну дію перерізуючої сили і згинаючого моменту?

На опорах

В середині прогону балки

На відстані однієї шостої довжини балки від опор

6

В чому полягає  перевірка міцності складеної зварної балки при її роботі в пружній стадії?

Тільки в перевірці міцності за нормальними напруженнями посередині балки

Тільки в перевірці міцності за дотичними напруженнями на опорі

В перевірці міцності за найбільшими нормальними, дотичними напруженнями та їх сумісною дією в зміненому перерізі

7

У яких випадках можна не перевіряти місцеву стійкість поясів і стінок балок?

Якщо балки прийняті з прокатних профілів

Для багатопрогонових нерозрізних балок

При жорсткій схемі балочної клітки

8

Знайдіть вірне визначення  терміну "оптимальна висота" складеної балки :

Це найбільша висота, при якій сумарна вага поясів і стінки буде мінімальною

Це найменша висота, при якій прогин балки буде мінімальним

Це висота балки , яка відповідає заданим габаритам висоти робочої площадки

9

Які вимоги ставляться  до поясних зварних швів головної балки складеного перерізу ?

Шви повинні бути безперервними,  мінімальної товщини, по всій довжині балки

IШви повинні бути переривчастими, з максимально можливим катетом

Катет шва і його довжина визначаються розрахунком і правилами конструювання

10

Який тип робочого настилу є найбільш поширеним у виробничих будинках машинобудівних підприемств?

З металевих щитів з верхнім захисним шаром

З ребристих залізобетонних панелей

З дощатого настилу по металевому каркасу