Тестові завдання з дисципліни "Будівельні конструкції" (робота балок в пружно-пластичній стадії, перерізи зв'язків між елементами сталевого каркасу будівлі, різниця між конструктивною схемою споруди і її розрахунковою схемою), страница 5

Складеним з різних прокатних профілів зі з`єднанням елеиентів на високоміцних болтах

7

На якій ділянці треба перевіряти міцність розрізної балки на сумісну дію

нормальних і дотичних напружень ?

На проміжній опорі

Всередині прогону

На відстані 1/6 прогону від опори

8

Які типи балок в балочних клітках найбільш економічні з погляду витрат металу?

Прості розрізні

Нерозрізні багатопрогонові

Розрізні з консольними кінцями

9

Які типи балок в балочних клітках найбільш застосовуються з погляду простоти у виготовленні і  зручності у монтажі ?

Однопрогонові розрізні

Нерозрізні

Розрізні з консольними кінцями

10

Які типи робочих площадок найбільш чутливі до змін тамператури та нерівномірного осідання опор?

З усклодненою схемою балочних кліток

З нерозрізними головними балками

З жоростким поєднанням допоміжних і другорядних балок

Завдання 7а.

1

З якими критеріями  приймається  ширина поясів складеної балки ?

З умови забезпечення загальної стійкості балки

З умови забезпечення мінімальної площі спирання на неї допоміжних або другорядних балок

З умови забезпечення необхідної площі спирання балки на колону

2

Яким щляхом раціональніше підвищіти жорсткість балки (зменшити її прогин), якщо не задовольняеться  ця умова при перевірці?

Збільшити висоту перерізу , прийнявши менш міцну сталь

Збільшити товщини стінки і поясів , прийнявши більш міцну сталь

Зменшити прогін балок або їх крок

3

У яких випадках можна не перевіряти місцеву стійкість поясів і стінок балок?

Якщо балки прийняті з прокатних профілів

Для багатопрогонових нерозрізних балок

При жорсткій схемі балочної клітки

4

При яких умовах закріплення балок можна не пероевіряти їх загальну стійкість?

Якщо навантаження пердається через суцільний жорсткий настил , закріплений  на балках по всій їх довжині

Якщо головні балки жорстко закріплені на колонах

Якщо другорядні або допоміжні балки спираються на головні зверху (поверхово)

5

Чи можна допустити пружно-пластичну роботу сталі в  розрізних балках

До утворення 3-х шарнірів пластичності в межах одного прогону балки

До утворення 1-го шарніру пластичності в прогоні балки

До утворення 2-х шарнірів пластичності на суміжних опорах балки

6

Знайдіть вірне визначення  терміну "оптимальна висота" складеної балки :

Це найбільша висота, при якій сумарна вага поясів і стінки буде мінімальною

Це найменша висота, при якій прогин балки буде мінімальним

Це висота балки , яка відповідає заданим габаритам висоти робочої площадки

7

Знайдіть вірне визначення  терміну "мінімальна висота" складеної балки:

Це висота, при якій сумарна вага поясів і стінки буде мінімальною.

Це висота, яка забезпечує необхідну жорсткість балки при повному використанні   несучої здатності матеріалу

Це висота балки, при якій габарити робочої площадки по висоті не перевищують заданої технологами величини

8

З яких міркувань приймається оптимальна товщина стінки складеної балки?

З умови міцності стінки на зріз  в опорному вузлі балки

З умови стійкості стінки від дії дотичних напружень

З умови міцності по головним напруженням на відстані 1/6 прогону балки від опори

9

При якій величині умовної гнучкості стійкість стінки балки від дії дотичних напружень буде забезпечена?

Якщо умовна гнучкість менша від 3,2.

Якщо умовна гнучкість менша від 5,5

Якщо  умовна гнучкість менша від 11,3

10

При яких навантаженнях на розрізні балки можна допустити підбір перерізу з врахуванням пружно-пластичної роботи сталі?

При статичних навантаженнях і забезпеченні загальної стійкості

При обмежених динамічних і вібраційних навантаженнях та невеликих дотичних напруженнях

Незалежно від величини і виду занавантажень - для всіх розрізних балок

Завдання 8а.

1

Що означає термін " втрата місцевої стійкості"  балки ?

Місцеве випинання окремих ділянок конструкції від дії стискуючих нормальних або дотичних напружень