Тестові завдання з дисципліни "Будівельні конструкції" (робота балок в пружно-пластичній стадії, перерізи зв'язків між елементами сталевого каркасу будівлі, різниця між конструктивною схемою споруди і її розрахунковою схемою), страница 3

При розтязі - стискові

При крутінні

При згині

При позацентровому стискові

10

Які навантаження відносять до постійних?

Навантаження від технологічного обладнання

Кранові навантаження

 Власну вагу конструкцій

Атмосферні та температурні дії

Завдання 4а.

1

В якому місці простої розрізної балки ,  яка згинається від дії рівномірно розподіленого навантаження, виникає найбільший згинаючий момент ?

На опорах

В середині прогону балки

На відстані однієї шостої довжини балки від опор

2

Як визначається момент опору прийнятого перерізу балки ?

Відношенням моменту інерції цього перерізу до однієї з відстаней крайніх точок до  нейтральної осі

Відношенням діючого моменту в цьому перерізі до розрахункового опору прийнятого класу сталі

Як сума добутків елементарних частин площі перерізу на їх відстані до нейтральної осі

3

В якому перерізі розподіл матеріалу найкращим чином відповідає розподілу нормальних напружень?

У двотавровому

У прямокутному

У круглому

4

До якого ступеню можна допустити пружно-пластичну роботу сталі в нерозрізних балках?

До утворення 3-х шарнірів пластичності в межах одного прогону балки

До утворення 1-го шарніру пластичності в прогоні балки

До утворення 2-х шарнірів пластичності на суміжних опорах балки

5

Що називається "умовною гнучкістю" сталевого пластинчастого елементу балки (стінки, поясу, тощо) ?

Відношення більшого розміру пластинки до меншого, зменшене на величину квадратного кореня з відношення модуля пружності до розрахункового опору сталі при згині

Відношення більшого розміру пластинки до її товщини, зменшене на величину квадратного кореня з відношення модуля пружності до розрахункового опору сталі при згині

Відношення меншого розміру пластинки до її товщини, зменшене на величину квадратного кореня з відношення модуля пружності до розрахункового опору сталі при згині

6

Яка  деформація  сталевого елемента   допускає виникнення шарніра пластичності?

 Згин

Крутіння

Позацентровий стиск

7

Коли  конструкції досягають станів, що називаються "граничними" (рос. - "предельными") ?

Коли конструкції перестають задовольняти нормованим міцносним або  деформативним характеристикам

Коли напруження в сталевому елементі досягають межі міцності на розрив

Коли в перерізах утворюються "шарніри пластичності"

8

Від яких умов залежить вибір сталі для різних за призначенням   будівельних конструкцій ?

 Від приналежності до однієї з 4-х груп конструкцій за їх відповідальностю та характером  навантажень  і від кліматичного району будівництва

Від приналежності  до однієї з 4-х груп конструкцій за їх відповідальністю  та характером навантажень

Від кліматичного району будівництва

9

В якому місці простої розрізної балки, яка згинається від дії рівномірно розподіленого навантаження, виникає найбільша за абсолютною величиною перерізуюча сила ?

На опорах

В середині прогону балки

На відстані однієї шостої довжини балки від опор

10

Яка основна різниця між роботою  нормальних та високоміцнихболтів?

У величині граничного зусилля на зріз (зсув) або зім'яття

У відповідальності з'єднуваних елементів сталевих конструкцій

У величині граничного зусилля на розтяг

У величині сил тертя між поверхнями з'єднуваних елементів

Завдання 5а.

1

В якому місці простої розрізної балки .  яка згинається від дії рівномірно розподіленого навантаження ,  слід перевіряти міцність перерізу на сумісну дію перерізуючої сили і згинаючого моменту?

На опорах

В середині прогону балки

На відстані однієї шостої довжини балки від опор

2

Яким способом можна визначити перерізуючу силу в будь якому поперечному перерізі балки ?

Арифметичною сумою всіх зовнішніх сил, діючих по один бік від перерізу. який розглядається

Алгебраїчніою сумою проекцій на вісь, перпендикулярну поздовжній осі балки, всіх зовнішніх сил і моментів, діючих на балку