Тестові завдання з дисципліни "Будівельні конструкції" (робота балок в пружно-пластичній стадії, перерізи зв'язків між елементами сталевого каркасу будівлі, різниця між конструктивною схемою споруди і її розрахунковою схемою), страница 7

Якими заходами треба збільшувати жорсткість і стійкість стінки складеної балки на ділянках

посередині прогону балки?

Збільшенням товщини стінки

Встановленням поперечних ребер жорсткості

Встановленням повздовжнього ребра жорсткості на відстані від стиснутого  поясу 0,2...0,3 висоти балки

7

Якими заходами слід збільшувати жорсткість і стійкість стінки складеної балки на ділянках біля опор

Збільшенням товщини стінки

Встановленням поперечних ребер жорсткості

Встановленням поздовжнього ребра жорсткості  на відстані від стиснутого поясу 0,2 ... 0,3 висоти стінки балки

8

Що називається "умовною гнучкістю" сталевого пластинчастого елементу балки (стінки, поясу, ребра  тощо) ?

Відношення більшого розміру пластинки до меншого, зменшене на величину квадратного кореня з відношення модуля пружності до розрахункового опору сталі при згині.

Відношення більшого розміру пластинки до її товщини, зменшене на величину квадратного кореня з відношення модуля пружності до розрахункового опору сталі при згині.

Відношення меншого розміру пластинки до її товщини, зменшене на величину квадратного кореня з відношення модуля пружності до розрахункового опору сталі при згині.

9

Які вимоги ставляться  до поясних зварних швів головної балки складеного перерізу ?

Шви повинні бути безперервними,  мінімальної товщини, по всій довжині балки

IШви повинні бути переривчастими, з максимально можливим катетом

Катет шва і його довжина визначаються розрахунком і правилами конструювання

10

Назвіть вірну  відмінність   заводських і монтажних зварних стиків елементів складених головних балок

Заводські стики розміщують врозбіг, а монтажні суміщують  в одному перерізі балок

Заводські зварні шви в стиках балок  є більш міцними, ніж монтажні

Заводські зварні шви працюють на розтяг, а монтажні - на згин

Завдання 10а.

1

Які види деформацій враховуться  в розрахунку опорного ребра головної балки  при шарнірному поєднанні її з колоною ?

Зім'яття торця опорного ребра і   стійкість опорного ребра  з частиною стінки балки

Зім'яття торця опорного  ребра і  місцева стійкість виступаючої частини цього ребра

Тільки  зім'яття торця опорного ребра

2

Чим по суті відрізняється робота  стінки і полиць в монтажному стикові  на високоміцних болтах головної балки  складеного перерізу ?

З'єднання полиць працюють, в основному , на  стиск і розтяг, а стінки - на згин

Болти на стиках полиць працюють на зріз, а на стику стінки, - на розтяг

В роботі з'єднань поясів і стінок в монтажному стикові  на високоміцних болтах складених балок немає суттєвої різниці

3

Як  враховується  в розрахунках  стику на високоміцних болтах одночасна дія згинаючого моменту і перерізуючої сили ?

Враховується тільки для стінки як геометрична сума нормальних і дотичних напружень  від момента і перерізуючої сили

Прерізуюча сила враховується і для полиць і для стінки - як геометрична сума зі згинаючим моментом

Перерізуюча сила для розрахунку стиків на високоміцних болтах не враховується

4

Яка основна різниця між роботою стінки і полиць в монтажному зварному стикові  головної  балки складеного перерізу ?

Зварні шви в полицях працюють, в основному, на розтяг та стиск, а стінки - на згин

В полицях зварні стикові шви розраховуються, а в стінці приймаються конструктивно

Із-за значної різниці в товщині поясів і стінки (в 2 - 2,5 рази)  в них діють різні за величиною і видом напруження

5

Виберіть вірний перелік елементів  опорної частини головної складеної балки, які підлягають розрахунку при жорсткому поєднанні її з колоною

Болти - на розтяг, зварні шви - на зріз,  торець опірного ребра - на зім'яття

Верхня частина колони і опірна частина балки  - на згин і на зріз

Опорне ребро  балки і опірний столик  колони - на стійкість та на зім'яття торця

6

В чому ефективність  поверхового спирання  другорядних балок на верхні пояси головних балок балочної клітки

Простота і зручність виготовлення і монтажу