Тестові завдання з дисципліни "Будівельні конструкції" (робота балок в пружно-пластичній стадії, перерізи зв'язків між елементами сталевого каркасу будівлі, різниця між конструктивною схемою споруди і її розрахунковою схемою), страница 4

Алгебраїчною сумою проекцій на вісь, перпендикулярну поздовжній осі балки, всіх зовнішніх сил і реакцій, діючих на будь-яку одну з двох частин балки, на які її ділить  цей переріз

3

Яким способом можна визначити згинаючий момент в будь-якому поперечному перерізі розрізної балки?

Алгебраїчніою сумою моментів всіх зовнішніх сил і реакцій, які діють з одного, будь-якого, боку від цього перерізу відносно його центру ваги

Алгебраїчною сумою моментів всіх сил, прикладених до балки

Алгебраїчніою сумою  моментів від навантажень, прикладених до однієї з частин балки, на які  її ділить цей переріз

4

Які типи балок в балочних клітках найбільш економічні з погляду витрат металу?

Прості розрізні

Нерозрізні багатопрогонові

Розрізні з консольними кінцями

5

Яким перерізам віддається перевага при проектуванні головних балок робочих площадок?

Прокатним двотаврам

Складеним зварним з листового прокату

Складеним з різних прокатних профілів зі з`єднанням елеиентів на високоміцних болтах

6

Яким перерізам віддається перевага при проектуванні другорядних та допоміжних балок балочної клітки?

Прокатним двотаврам та швелерам

Складеним зі зварними та болтовими поєднаннями елементів

Попередньо напруженим зі злегшеною стінкою

7

Які типи балок в балочних клітках найбільш застосовуються з погляду простоти у виготовленні і  зручності у монтажі ?

Однопрогонові розрізні

Нерозрізні

Розрізні з консольними кінцями

8

Які типи робочих площадок найбільш чутливі до змін тамператури та нерівномірного осідання опор?

З усклодненою схемою балочних кліток

З нерозрізними головними балками

З жоростким поєднанням допоміжних і другорядних балок

9

За яким критерієм приймають прогін головних балок робочої площадки при її вільному плануванні?

За найбільш зручним ( поширеним ) перерізом прокатного двотавра для головних балок

За результами техніко-економічного порівняння варіантів схем балочних кліток та підтримуючих їх опор

За несучою здатністю основи, на яку спираються колони робочої площадки

10

Який тип робочого настилу є найбільш поширеним у виробничих будинках машинобудівних підприемств?

З металевих щитів з верхнім захисним шаром

З ребристих залізобетонних панелей

З дощатого настилу по металевому каркасу

Завдання 6а.

1.

 Яка розрахункова схема найбільш придатна для розрахунку міцності і жорскості сталевого настилу балочної клітки?

Проста розрізна балка з однією шарнірно нерухомою і другою шарнірно рухомою  опорами

Плита, зіперта по контуру з двох протележних боків

Однпрогонова балка з шарнірно нерухомими закріпленнями обох кінців

2

В яких випадках треба враховувати в розрахунках настилу одночасно деформації згину і розтягу ?

При відношенні товщини настилу до його прогону  до 1/50

При відношенні товщини настилу до його прогону більше 1/50

При відношенні товщини настилу до його прогону більшому за 1/300

3

В якому випадку для допоміжних і другорядних балок балочної клітки приймаються переважно прокатні профілі?

Якщо за результатами розрахунку потрібний момент опору перерізу не первищує 13 000 см.3

Якщо за результатами розрахунку потрібний момент опору перерізу не первищує 1 300 см.3

У всіх випадках

4

Чим обмежується  пружно-пластична робота сталі в нерозрізних балках?

Утворенням 3-х шарнірів пластичності в межах одного прогону балки

Утворенням 1-го шарніру пластичності в прогоні балки

Утворенням2-х шарнірів пластичності на суміжних опорах балки

5

В чому полягає  перевірка міцності складеної зварної балки при її роботі в пружній стадії?

В перевірці міцності за нормальними напруженнями посередині балки

В перевірці міцності за дотичними напруженнями на опорі

В перевірці міцності за найбільшими нормальними, дотичними напруженнями та їх сумісною дією в зміненому перерізі

6

Яким перерізам віддається перевага при проектуванні головних балок робочих площадок?

Прокатним двотаврам

Складеним зварним з листового прокату