Тестові завдання з дисципліни "Будівельні конструкції" (робота балок в пружно-пластичній стадії, перерізи зв'язків між елементами сталевого каркасу будівлі, різниця між конструктивною схемою споруди і її розрахунковою схемою), страница 6

Утворення місцевих прогинів та вигинів у місцях спирання другорядних або допоміжних балок

Втрата  стійкості  опорних ребер і примикаючої до них частини стінки головної балки при спиранні її на  колону робочої площадки

2

Яка мета  зміни перерізу балки по довжині ?

Щоб розподіл матеріалу по довжині балки  більше відповідав розподілу  внутрішніх зусиль

З конструктивних міркувань кріплення балки на опорі

З естетичних міркувань зовнішнього вигляду конструкції

3

В якому місці головної  балки робочої площадки  можна зменшити розміри її перерізу ?

В місцях значного зменшення згинаючих моментів

В місцях зменшення перерізуючих сил

В місцях поєднання з другорядними або допоміжними балками

4

На якій відстані від опори  можна  майже вдвічі зменшити ширину поясів головної балки, на яку діє рівномірно розподілене навантаження ?

На відстанях 1/4 прогону балки від опор

На відстанях 1/6 прогону балки від опор

На відстанях 1/8 прогону балки від опор

5

В якому місці  балки зі зміненим перерізом допукається розвиток пластичних деформацій ?

На ділянці з найбільш несприятливим поєднанням згинаючого моменту з перерізуючою силою

Посередині балки

На опорі

6

Яка  перевірка міцності балки зі складеним перерізом  потрібна при її роботі в пружній стадії ?

Перевірка міцності за нормальними напруженнями посередині балки

Перевірка міцності за дотичними напруженнями на опорі

Перевірка міцності за найбільшими нормальними, дотичними напруженнями та їх сумісною дією в зміненому перерізі

7

Яке місце перерізу балки по висоті  потребує перевірки його  міцності на сумісну дію нормальних і дотичних напружень ?

На крайніх гранях поясів

На рівні нейтральної осі балки

На рівні поясних швів

8

Яке  місце по довжині  нерозрізної балки потребує перевірки міцності на сумісну дію нормальних і дотичних напружень ?

На проміжній опорі

Всередині прогону

На відстані 1/6 прогону від опори

9

Що треба приймати за розрахункову  довжину при перевірці загальної стійкості балки ?

Довжину балки між опорами

Довжину ділянки балки між другорядними або допоміжними балками

Довжину  всієї робочої площадки

10

З якими критеріями приймається товщина поясів головної складеної балки ?

З умови максимального зменшення усадочних розтягуючих напружень при зварюванні їх зі стінкою

З умови сприйняття розтягуючих і стискуючих нормальних напружень в поясах від дії згинаючого моменту

З умови стійкості  стиснутого поясу

Завдання 9а.

1

Від дії яких видів напружень може втратити стійкість стінка поблизу опори складеної балки?

Від дії тільки нормальних напружень

Від дії тільки дотичних напружень

Від сумарної дії нормальних і дотичних напружень

2

Як змінюються вимоги до розмірів полиць балки при допущенні її роботи в пружно-пластичній стадії?

З`являеться можливість зменшити ширину полиць до 40%

Можна зменшити ширину полиці до 10%

На змінення розмірів  полиць це припущення не впливає

3

Від дії яких видів напружень може втратити стійкість стінка посередині прогону складеної балки?

Від дії тільки нормальних напружень

Від дії тільки дотичних напружень

Від сумісної дії нормальних і дотичних напружень

4

Якими параметрами характеризується  стійкість стиснутого поясу складеної балки при її роботі

в пружній стадії ?

Обмеженням відношення  звісу полиці до її товщини половиною квадратного кореня з відношення модуля пружності сталі до її розрахункового опору R y

Обмеженням відношення ширини полиці до висоти стінки балки квадратним коренем відношення розрахункового опору сталі до модуля ружності.

Обмеженням відношення товщини полиці до товщини стінки  величиною 2....2.5.

5

Від дії яких видів напружень може втратити стійкість стінка на відстані 1/6 прогону складеної балки, завантаженої рівномірно розподіленим навантаженням по всій її довжині?

Від дії тільки нормальних напружень

Від дії тільки дотичних напружень

Від сумарної дії нормальних і дотичних непружень

6