Тестові завдання з дисципліни "Будівельні конструкції" (робота балок в пружно-пластичній стадії, перерізи зв'язків між елементами сталевого каркасу будівлі, різниця між конструктивною схемою споруди і її розрахунковою схемою), страница 2

При незначних навантаженнях та великих висотах

Для робочих площадок з нормальною схемою балочної клітки

9

В якому місці простої розрізної балки ,  яка згинається від дії рівномірно розподіленого навантаження, виникає найбільший згинаючий момент ?

На опорах

В середині прогону балки

На відстані однієї шостої довжини балки від опор

10

В якому місці простої розрізної балки .  яка згинається від дії рівномірно розподіленого навантаження ,  слід перевіряти міцність перерізу насумісну дію перерізуючої сили і згинаючого моменту?

На опорах

В середині прогону балки

 На відстані однієї шостої довжини балки від опор

Завдання 3а.

1

Чому дорівнює перерізуюча сила в будь якому поперечному перерізі балки ?

Арифметичній сумі всіх зовнішніх сил, діючих по один бік від перерізу. який  розглядається

Алгебраїчній сумі проекцій на вісь, перпендикулярну поздовжній осі балки, всіх зовнішніх сил і моментів, діючих на балку

 Алгебраїчній сумі проекцій на вісь, перпендикулярну поздовжній осі балки, всіх   зовнішніх сил, діючих на будь-яку одну з двох частин балки, на які її ділить   цей переріз

2

Чому дорівнює згинаючий момент в будь-якому поперечному перерізі балки ?

Алгебраїчній сумі моментів від зовнішніх сил, які діють з одного,  будь-якого, боку від цього перерізу відносно його центру ваги

Алгебраїчній сумі моментів всіх зовнішніх сил, прикладених до балки

Алгебраїчній сумі моментів від навантажень, прикладених до однієї з частин балки, на які  її ділить цей переріз

3

Яка диференційна залежність існує в кожній конкретній балці між згинаючим моментом та  перерізуючою силою

 На кожній ділянці балки між навантаженнями перерізуюча сила є першою похідною  від згинаючого моменту по "x"

На кожній ділянці балки між навантаженнями згинаючий момент є першою похідною від перерізуючої сили по "x"

По довжині всієї балки ,  що згинається від дії будь-яких навантажень, перерізуюча сила є першою похідною від рівняння згинаючих моментів відносно однієї з опор

4. Як за величиною розподіляються нормальні напруження повисотіпоперечного перерізу балки,

що згинається ?

 В прямій пропорційній залежності від відстані до нейтральної осі цього перерізу

В зворотній пропорційній залежності від моменту опору цього перерізу

Рівномірно по всій висоті перерізу

5

Як розподіляються за величиною дотичні напруження по висоті поперечного перерізу балки. що

згинається ?

 По параболі, з максимальним значенням на нейтральній осі

Рівномірно по всій висоті перерізу

В зворотній пропорції до моменту інерції частини перерізу, що знаходиться вище або нижче нейтральної осі

6

Визначіть поняття моменту інерції перерізу відносно центральної осі

 Це геометрична характеристика перерізу, яка визначається сумою добутків  елементарних частин площі перерізу на квадрати відстаней до цієї осі

Це геометрична характеристика перерізу елемента , яка залежить від характеру і величини внутрішніх зусиль в цьому перерізі

Це геометрична характеристика перерізу елемента, яка визначається в залежності від характеру і виду деформацій елемента

7

Як визначити радіуси інерції  поперечного перерізу елемента ?

Визначається як середня геометрична величина з відношення момента інерції   цього перерізу до його площі

Визначається в залежності від відношення діючого стискуючого зусилля на стержень до відповідних розмірів його поперечного перерізу

Визначається в залежності від відношення висоти перерізу до його ширини

8

Як зазвичай визначається момент опору прийнятого перерізу балки ?

Відношенням моменту інерції цього перерізу до однієї з відстаней крайніх точок до  нейтральної осі

Відношенням діючого моменту в цьому перерізі до розрахункового опору прийнятого класу сталі

Як сума добутків елементарних частин площі перерізу на їх відстані до нейтральної  осі

9

При якій деформації в сталевому елементі виникає "шарнірпластичності"?