Розробка проекту цеху по ремонту насосного обладнання, страница 4

1.4.3 Теплотехнічний розрахунок стін.

Потрібний опір теплопередачі  огороджуючих конструкцій, за виключенням заповнення світлових прольотів, потрібно визначати по формулі:

 ; де

  *         - нормативний температурний перепад між температурою внутрішнього повітря і температурою внутрішньої поверхні огороджуючих конструкцій, приймається по таблиці 2 [ 2 ];

 n– коефіцієнт, що приймається в залежності від положення зовнішньої поверхні огороджуючих конструкцій по відношенню до зовнішнього повітря;

tB – температура внутрішнього повітря;

tН – температура зовнішнього повітря в зимовий час;

  *   - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджуючих конструкцій.

Визначаємо теплову інерцію:

По Dвизначаємо температуру для розрахунку tН  = 9 0С.

SH – розрахунковий коефіцієнт тепловбирання матеріалу.

Визначаємо загальний термічний опір огороджуючих конструкцій теплопередачі:

 , де

- коефіцієнт тепловіддачі для зимових умов зовнішньої поверхні огороджуючих конструкцій;

 - температурний опір, який рівний ;

Визначаємо  

Тоді

, умова виконується, отже товщина панелі достатня.

1.4.4 Архітектурно – художнє рішення будівлі

Корпус ремонтного цеху проектується панельним з стрічковим заскленням по периметру. Нижня і верхня стрічки засклення складають 4,2 метри.

Нижня відмітка засклення на відмітці 1,200 метри над рівнем підлоги. Верхній ряд засклення виконаний на відмітці 8,400 метри. Скло в віконних прорізах ставлять на гумові прокладки. Шви між панелями розшиваються валиками. Панелі стін фарбуються силікатними водостійкими фарбами світлої гами холодних тонів.

Стальні віконні переплети, вертикальні пожежні драбини фарбуються в чорний колір водостійкою фарбою.

Ворота та двері пофарбовано масляною фарбою світлих тонів за 2 рази.

Рами світлоаераційних ліхтарів також пофарбовано в чорний колір водостійкою фарбою.

1.4.5 Заходи з охороні праці.

Питання охорони праці при виконанні будівельно – монтажних робіт вирішуємо в проекті організації виробництва.

Організація будівельного майданчика, ділянок робіт і робочих місць повинна забзпечувати безпеку праці робітників на всіх етапах виконання робіт.

При проектуванні будгенплану вирішується комплекс питань по створенню здорових і безпечних умов праці. В процесі виконання розроблюються наступні міроприємства з охорони праці:

-  проектування побутових приміщень;

-  розрахунок і раціональне розміщення складів;

-  вибір способів безпечного складування;

-  визначення безпечного розміщення механізмів на будмайданчику;

-  вирішення питань освітленості.

Всі будівельно – монтажні роботи виконуються на будмайданчику в суворому дотриманні СНиП ІІІ-4-80 по кожному виду робіт.

Відповідальність за виконання вимогбезпеки при експлуатації машин (інструменту, інвентаря), а також засобів колективного і індивідуального захисту робітників накладаються:

-  за технічний стан машин і засобів захисту – на організацію, на балансі якої вони перебувають;

-  за проведення навчання і інструктажу по безпеці праці, в штаті якої знаходяться робітники ?????????????????????????????????

067 - 990602

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Розроб.

Аргута С.В.

Ковальсько-пресовий цех

Літ.

Аркуш

Аркушів

Перевір.

Левун І.К.

Рецензент

НУВГП, ФБА, гр.ПЦБ-1, 5-к.

Н. контр.

Затв.

2.1. Порівняння варіантів

2.1.1. Описання прийнятих до розрахунку варіантів.

Для економічного проектування, тобто пошуку оптимальних конструктивних рішень необхідні глибокі знання конструкцій, технології їх виготовлення, відстань перевезення від постачальника до будівельного майданчика, види транспортних засобів, відомості транспортної схеми, кранове обладнання.