Розробка проекту цеху по ремонту насосного обладнання, страница 13

Навантаження від маси підкранових балок  передається на колони і визначається за формулою:

 кН; (на крайні колони)

 (на середні колони).

Від цього навантаження виникає момент, так як  діє з ексцентриситетом м.

 кНм.

в). Навантаження від ваги колони.

Розрахункові навантаження від ваги колон крайнього ряду:

 кН;

 кН.

Навантаження від колон середнього ряду вираховуємо аналогічно і отримуємо:

 кН;   кН.

г). Навантаження від стінових панелей

В межах підкранової частини колони кН. Навантаження від стінових панелей надкранової частини і до верху парапету кН.

Розрахункова схема від постійних навантажень на раму показана на рис.2.9а.

2.4.3 Тимчасові навантаження

а). Снігове навантаження

Снігове навантаження по покриттю в усіх прольотах будівлі прийнято рівномірним. Сила дії від снігу на крайню колону, і середню з лівої і правої сторони прольотів, визначаємо як

кН;

де  згідно табл. 5,7 [11].

В середній частині рами діє  кН.

Розрахункова схема від снігового навантаження подана на рис. ???б.

б). Вітрове навантаження

Інтенсивність розрахункового вітрового навантаження на одиницю довжини на будь – якій висоті Х над поверхнею землі визначається згідно формули:

 - з навітряної сторони;

 - з завітряної сторони;

де - коефіцієнт надійності для вітрового навантаження;

 кН/м2 – нормативне значення вітрового тиску;

 - аеродинамічні коефіцієнти;

- коефіцієнт що враховує зміну вітрового тиску залежно від висоти;

           - крок рам.

Коефіцієнт  визначається:

*          м, м, , ;

Інтенсивність вітрового навантаження:

*, , кН/м2;

, , кН/м2;

, , кН/м2;

, , кН/м2;

 Зосереджені сили від вітрового навантаження:

кН, кН;

кН/м; кН/м.

Схема вітрового навантаження на рис. 2.9 в.

в). Вертикальні кранові навантаження

Навантаження на колону визначаються від двох спарених кранів за формулами:

максимальне - ;

мінімальне -   ;

де

 кН;

 кН;

кН;

Характеристики кранів подані в табл. Схема розрахунку кранових навантажень зображена на рис. Схема завантаження рами вертикальними крановими навантаженнями на рис. 2.8.

                       Характеристики мостового крана                      Таблиця 2.3

Вантажопідйомність крана

Проліт будівлі, м

Розміри крана, мм

Тиск колеса, кН

Маса, т

Головний крюк

Допоміжний крюк

НК

В1

В2

К

Возика

Крана

30

5

36

3000

300

6850

5600

380

12

74

г) Горизонтальні навантаження від кранів.

Знаходять згідно формул:

 кН;

де  кН.

Розрахункова схема рами завантажена горизонтальними крановими навантаженнями. Рис. 2.10.

2.4.4 Статичний розрахунок рами

Проводимо всі розрахунки на ЕОМ. Дані до розрахунку приведені в табличній формі ( табл. 2.4 ). Схеми завантажень рами приведені на рис. 2.9.,  рис.2.10. Граф – побудовник розрахунку приведений на рис. 2.12. Результати розрахунку наведенні нижче.

 


Таблиця 2.4  зробити

 


 


Таблиця 2.5 з  ВІКА6


Таблиця 2.6 з  ВІКА7

2.5 Розрахунок і конструювання колони крайнього ряду

2.5.1 Вихідні дані

Із компоновки і статичного розрахунку рами для лівої колони:

-  розрахункові зусилля в надкрановій частині колони

            кНм;

кН;

-  розрахункові зусилля в підкрановій частині

            кНм;  кН;

          кН; кНм; кН;

-  найбільші повздовжні сили 

           кН;

           кН;

-  висота нижньої і верхньої частини колони відповідно

           м;

м;

-  висота підкранової балки

     *м;

     *м;   

-  відношення моментів інерції

           ;

матеріал конструкції – сталь С235.

2.5.2 Визначення розрахункових довжин

Для визначення розрахункових довжин вираховуємо:

;

;

Відношення лінійних жорсткостей ділянок буде

;

;

За таблицею 68 [11] ;

Коефіцієнт розрахункової довжини ; приймаємо . Таким чином розрахункові довжини ділянок колони будуть:

м;

м;

в площині перпендикулярній дії моменту

м;

м;

2.5.3 Розрахунок перерізу верхньої частини колони