Розробка проекту цеху по ремонту насосного обладнання

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного

господарства та природокористування

Кафедра інженерних конструкцій

Пояснювальна записка

до дипломного проекту на тему:

“Цех по ремонту насосного обладнання”

                                     Дипломник _____________ Дідик В.О.

                                      Керівник проекту________ Налепа О.І.

                                               Консультанти ___________Бєлозорова К.М.

                                                                 ___________Налепа О.І.

                                                                      ___________Федорчук Г.Ф.

                                                                       ___________МакаренкоР.М.

                                                              ___________Левун І.К.

                                                                    ___________.

                                          Рецензент        ___________.

                                      Зав.кафедрою ___________Бабич Є.М.

                                            Рівне – 2005 р.             

ВСТУП

       На рівні дипломного проектування мною був розроблений проект цеху по ремонту насосного обладнання. Ця тема, на сьогоднішній день є актуальною для України, адже наша промисловість переживає тяжкі часи, і та частина підприємств, які ще працюють, потребують капітальних ремонтів для підтримання працездатності. А насосне обладнання використовується майже у всіх галузях народного господарства. І під час його використання, через певний термін необхідно проводити капітальний ремонт і паспортизацію, під час якої проводять гідровипробування обладнання, для цього його відправляють на спеціалізованні підприємства, яким являється проектований мною цех.

          І на майбутнє, я вважаю, потреба у такому виді підприємств не зменшиться, а збільшиться. Адже наша країна повинна стати розвинутою промисловою державою.

          Зведення об’єкту в м. Горлівка Донецької області викликано тим, що цей район відноситься до районів з розвинутою промисловістю. І для успішного його функціонування є всі фактори. І тому він відіграє важливу роль в соціально-економічному розвитку всього регіону. 

1.Архітектурно – будівельний розділ.

.

                         1.1 Загальна характеристика ділянки

               1.1.1.Географічне положення ділянки. Кліматичні умови.

Проект цеха по ремонту насосного обладнання розробляється для м. Горлівка Донецької області. Площадка проектованого цеху розміщена в південно – східній  частині міста. Рельєф площадки рівний з слабким нахилом.

Проектована будівля відноситься до ІІІ степені вогнестійкості. До будівельної площадки передбачені під’їздні дороги. Електроенергією будмайданчик забезпечується від міської мережі. Водою також від міської мережі. Будівництво забезпечується місцевими будівельними ресурсами.

Місто Горлівка знаходиться в районі з помірним континентальним кліматом.

Для проектування приймаються наступні показники:

-  нормативне снігове навантаження – 0,7 кПа;

-  нормативний швидкісний напір вітру – 0,45 кН/м2;

-  глибина промерзання ґрунту – 1,4м;

-  розрахункова температура повітря для проектування огороджуючих конструкцій з опаленням t = - 21 0С;

-  розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування вентиляції

зимова  t = - 11 0С,    літня  t = + 23 0С;

1.1.2  Транспортні зв’язки. Екологічний вплив на оточуюче середовище.

Проектований цех зв’язаний з містом автошляхом а також проектується вітка залізниці, для транспортування насосного обладнання що потребує ремонту, а також для відправлення готової продукції замовнику.

Цех по ремонту насосного обладнання великого впливу на навколишнє середовище не має. Адже технологічний процес не має ні шкідливих викидів в атмосферу, ні забруднення водоймищ, а також не має при собі автономних виробників електроенергії.

1.1.3  Інженерно – геологічні та  гідрологічні умови ділянки.

Ділянка вцілому має помірний рельєф. Детально інженерно – геологічні умови розглянуто у розділі “Фундаменти”. Інженерно – геологічний розріз зображено на рис. 4.15, а також винесено на лист 9.

1.2  Генеральний план

1.2.1 Обґрунтування прийнятого рішення.

Проектування генеральних планів промислових підприємств має за мету рішення задачі забезпечення найкращої організації технологічного процесу на території, що забудовується.

Цех по ремонту насосного обладнання призначений для капітального ремонту і оновлення насосного обладнання всіх типів і видів.

З зовнішнім світом підприємство зв’язано автомобільними та залізничним шляхами.

Площа озеленення складає 30% території підприємства. Лінії газонів розміщені вздовж доріг та тротуарів. Розміщення будівель та споруд відносно сторін світу забезпечить найбільш сприятливі умови природнього освітлення.

1.2.2 Заходи з дотримання санітарних і пожежних норм та охороні навколишнього середовища.

Похожие материалы

Информация о работе