Розробка проекту цеху по ремонту насосного обладнання, страница 7

Визначаємо капітальні вкладення в придбання транспортних засобів для перевезення конструкцій, виробів, матеріалів від постачальника до будівельного майданчика:

а) ферма з кутиків:

                   б) ферма з труб:

в) ферма з таврів:

Капітальні вкладення на придбання монтажних засобів (кранів) визначають за формулою:

 [грн], де

Кмех – капітальні вкладення на придбання монтажних засобів (кранів), грн;

Цм – балансова вартість кранів, грн;

 - необхідний час роботи монтажних засобів (кранів) по встановленні конструкцій в проектне положення, маш.-зм;

 - нормативний час роботи протягом року, маш.-зм :

а) ферма з кутиків:

 маш.-зм.;

б) ферма з труб:

 маш.-зм.;

в) ферма з таврів:

 маш.-зм.

Визначаємо капітальні вкладення на придбання монтажних засобів:

а) ферма з кутиків:

б) ферма з труб:

в) ферма з таврів:

Визначаємо капітальні вкладення в базу будівництва для виконання будівельних робіт:

а) ферма з кутиків:

Кб1 = 7715,25 + 176,51 + 2126,88 = 10018,64 грн;

б) ферма з труб:

Кб2 = 9112,50 + 174,41 + 2515,12 = 11802,03 грн;

в) ферма з таврів:

Кб3 = 10035,90 + 174,41 + 2768,32 = 12978,63 грн.

Розрахункову працеємність заводського виготовлення металевих ферм визначаємо за виразом:

Тu = Тобр.мат.+ Тзбир. + Тзвар., де

Тu – розрахункова працеємність заводського виготовлення конструкцій, люд.-год;

Тобр.мат. – працеємність обробки металу;

Тзбир. – працеємність збирання конструкції;

Тзвар. – працеємність зварювання елементів конструкції.

Працеємність обробки металу:

Тобр. мат = Qобр. · G, де

Qобр. – витрати праці на обробку одиниці конструкції, люд.-год.;

G – вага конструкціїї, т.

а) ферма з кутиків:

Тобр.мат.1 = 0,7 · 6,35 = 4,44 люд.-год;

б) ферма з труб:

                                    Тобр.мат.2 = 0,48·7,5 = 3,6 люд.-год;

в) ферма з таврів:

Тобр.мат.3 = 0,6·8,26 = 4,96 люд.-год.

Працеємність збирання конструкції:

Тзбир = Qзбир · G, де

Qзбир. – витрати праці на збирання одиниці конструкції, люд.-год.;

G – вага конструкціїї, т.

а) ферма з кутиків:

Тзбир.1 = 1,33·6,35 = 8,44 люд.-год;

б) ферма з труб:

Тзбир.2 = 0,7·7,5 = 5,25 люд.-год;

в) ферма з таврів:

Тзбир.3 =1,2·8,26 = 9,91 люд.-год.

Працеємність зварювання елементів конструкцій:

Тзвар. = Qзвар. · G, де

Qзвар. – витрати праці на зварювання одиниці конструкції, люд.-год.;

G – вага конструкціїї, т.

а) ферма з кутиків:

 Тзвар.1 = 1,02·6,35 = 6,48 люд.-год;

б) ферма з труб:

Тзвар.2 = 1,09·7,5 = 8,17 люд.-год;

в) ферма з таврів:

   Тзвар.3 = 1,05·8,26 = 8,67 люд.-год.

Розрахункова працеємність заводського виготовлення конструкції становить:

а) ферма з кутиків:

Тu1 = 4,44 + 8,44 + 6,48 = 19,36 люд.-год;

б) ферма з труб:

Тu2 = 3,6 + 5,25 + 8,17 = 17,02 люд.-год;

в) ферма з таврів:

   Тu3 = 4,96 + 9,91 + 8,67 = 23,54 люд.-год.

Визначаємо працеємність перевезення конструкцій, яку приймаємо рівною величині необхідного часу роботи транспортних засобів на будівельному майданчику:

а) ферма з кутиків:

Тп1 = 6,72 люд.-год;

б) ферма з труб:

Тп2 = 6,64 люд.-год;

в) ферма з таврів:

Тп3 = 6,64 люд.-год.

Визначаємо працеємність монтажу конструкцій згідно ДБН Д.2.2-9-99:

а) ферма з кутиків:

    Тм1 = 222,25 люд.-год;

б) ферма з труб:

    Тм2 = 262,5 люд.-год;

в) ферма з таврів:

     Тм3 = 289,1 люд.-год.

Визначаємо загальну розрахункову працеємність виготовлення металевих ферм:

а) ферма з кутиків:

Т1 = 19,36 + 6,72 + 222,25 = 248,33 люд.-год;

б) ферма з труб:

Т2 = 17,02 + 6,64 + 262,5 = 286,16 люд.-год;

в) ферма з таврів:

Т3 = 23,54 + 6,64 + 289,1 = 319,28 люд.-год.

1.1.2.3.  Річні експлуатаційні витрати.

Річні експлуатаційні витрати на ремонт і відновлення конструкцій визначають за виразом:

, де

Ер – річні експлуатаційні витрати на ремонт і відновлення конструкцій, грн;

Cк – кошторисна собівартість збірних конструкцій, грн;

 Тс – термін служби конструкцій, років;

 Р – процент  відрахувань на ремонт і відновлення конструкцій від собівартості конструкцій.

Визначаємо річні експлуатаційні витрати:

а) ферма з кутиків: