Розробка проекту цеху по ремонту насосного обладнання, страница 15

МПа.

2.5.5 Розрахунок бази колони

В наскрізних колонах приймають, як правило, роздільні бази. Базу під кожну вітку розміщують симетрично відносно її осі і розраховують як під центрально – стиснуту колону. Складається база із опорної плити траверс і ребер. Визначаємо зусилля в вітках:

на підкранову вітку

 кН;

на зовнішню вітку

 кН;

Для фундаменту приймаємо бетон класу В7,5, для якого розрахунковий опір бетону осьовому стиску МПа. Базу проектуємо зі сталі марки ВСт3КП2 класу С235, зварювання виконуємо електродами Э42.

Опір бетону, який підлягає місцевому зминанню, становить МПа.

Необхідна ширина опорної плити

см;

Послідовно визначаємо:

необхідну площу плити

см2;

 см2;

довжину плити

см;

см;

Фактичне напруження на бетон:

МПа;

 МПа;

Так як під плитою зовнішньої вітки напруження більше ніж у підкрановій вітці, розрахунок товщини плити виконуємо для плити зовнішньої вітки.

Розглянемо дві ділянки плити, опертої по трьом сторонам (ділянка 1), і консольну (ділянка 2). Момент на ділянці 1 при відношенні сторін

буде  Нсм;

момент на  консольній ділянці

Нсм;

Розрахунок плити виконуємо на 1-ій ділянці.

Товщина плити:

см;

приймаємо мм.

Зусилля від вітки колони передається на опорну плиту через чотири шви.

Необхідна висота траверси при катеті швів мм:

см;

приймаємо см.

Перевіряємо міцність листів траверси:

  Н/см;

 Нсм;

см;

МПа;  МПа;

2.5.6 Розрахунок анкерних болтів

Анкерні болти розраховуються на таке сполучення зусиль, чке дає найбільший момент і найменшу повздовжню силу. Таку пару зусиль дає сполучення постійного і вітрового навантаження.

 кНм; кН;

Необхідна площа перерізу анкерних болтів із сталі марки 09Г2С:

см2;

Приймаємо 2 болта.

Площа поперечного перерізу одного болта:

см2;

За ГОСТ 24379.0-80 знаходимо ближчий діаметр 72 мм, розрахункова площа см2. Довжина болта в бетоні повинна бути 2,6 м при відсутності опорної шайби та 1,3 м при наявності опорної шайби.

2.6 Порівняльний аналіз ефективності стальних конструкцій покриття.

Критерієм оцінки економічної ефективності однотипних конструкцій являються показники по масі, трудомісткості виготовлення та вартості. Використання в конструкції як профілю іншого типу так і другої системи решітки впливає і на масу конструкції і на трудомісткість її виготовлення, і на вартість. В відомих нам дослідах ферм на протязі довгого часу залишався практично без змін тип профілю. Використовувалися одиночні і спарені в вигляді тавра кутики, зварні таври. Пізніше стали запроваджувати круглі труби, також давно відомий профіль, але в кроквяних конструкціях не використовувавсь. Це пояснюється тим, що теоретично найбільший ефект по економії металу в стиснутих стержнях може бути досягнутий при використанні в них перерізів в вигляді труби. Такий переріз в порівнянні з рівнополосним кутиком, тавром, двотавром має найбільшие значення радіуса інерції, прийнятого для оцінки раціональності профіля при роботі в стиснутих стержнях.

Трубчаті профілі в конструкціях покриттів отримали широке розпоширення, внаслідок раціонального використання металу при переході на трубчаті перерізи, що надає можливість при однаковій міцності знизити витрати сталі у порівнянні з крокв’яними фермами з кутиків на 20 %. Високі і однакові відносно любої осі інерції радіуси, моменти опору, моменти інерції на кручення дозволяють в стержнях працюючих на стиск, ефективно використовувати сталі підвищеної і високої міцності.

Області використання типових конструкцій покриття з фермами з круглих труб та покриття з фермами з прокатних кутиків практично однакові. Завдяки “обтикаємій” формі перерізу і відсутності щілин і пазух на фермах з круглих труб не затримується волога та бруд, що дає можливість використовувати їх в приміщеннях з середовищем підвищеної агресивності. Труби найбільш тонкостінні, так як – дякуючи циліндричній формі, місцева стійкість забезпечена краще, ніж у плоских пластинах. Вузлові з’єднання ферм із труб можуть використовуватися без фасонок ,що не тільки знижує трудомісткість виготовлення конструкцій, але і дозволяє зменщити загальне число сегменті майже вдвічі. І, насамкінець, трубчаті ферми мають приємний для ока зовнішній вигляд.