Розробка проекту цеху по ремонту насосного обладнання, страница 6

                   а) ферма з кутиків:

Nц1 = 7459,82·10/100 = 745,98 грн;

б) ферма з труб:

Nц2 = 8803,13·10/100 = 880,31 грн;

в) ферма з таврів:

Nц3 = 9697,88·10/100 = 969,79 грн.

Вартість збирання конструкцій на будівельному майданчику для всіх ферм приймаємо Сзб = 0.

Вартість монтажу конструкцій в проектне положення:

а) ферма з кутиків:

Су1 = 261,8·6,35 = 1662,43 грн;

б) ферма з труб:

Су2 = 261,8 · 7,50 = 1963,50 грн;

в) ферма з таврів:

Су3 = 261,8·8,26 = 2162,47 грн.

Вартість пофарбування металевих конструкцій:

а) ферма з кутиків:

Со1 = 185,69 грн;

б) ферма з труб:

Со2 = 219,11 грн;

в) ферма з таврів:

Со3 = 241,40 грн.

Визначаємо вартість транспортування конструкцій від заводу постачальника до будівельного майданчика.

Згідно з діючим нормативом “Ціноутворення в будівництві. Збірник офіційних документів та роз’янень №4 за березень 2004року” вартість перевезення становить:

ПІкм – провізна плата на і-тий км, грн;

П10км – провізна плата на відстань 10км відповідного вантажу;

Т – вартість тари, упаковки, реквізиту;

Ппогр – вартість навантажувальних робіт;

ікм – відстань перевезення.

а) ферма з кутиків:

Ст1 = (244,86 – 9,33 – 29,84)/10·100 + (9,33+29,84) = 2096,07 грн;

б) ферма з труб:

Ст2 = (289,2 – 11,02 – 35,25)/10·100 + (11,02+35,25) = 2475,57 грн;

в) ферма з таврів:

Ст3 = (318,50 – 12,14 – 38,82)/10·100 + (12,14+38,82) = 2726,36 грн.

Визначаємо кошторисну собівартість металевих конструкцій:

а) ферма з кутиків:

Ск1 = [(7459,82+2096,07)·6,8·1,0075+745,98 +0·6,8+1662,43·6,8+185,69·6,8]·1,148x x1,015 = 91796,73 грн;

б) ферма з труб:

Ск2 = [(8803,13+2475,57)·6,8·1,0075+880,31+0·6,8+1963,50·6,8+219,11·6,8]·1,148x

x1,015 = 108356,64 грн;

в) ферма з таврів:

Ск3 = [(9697,88+2726,36 )·6,8·1,0075+969,79+0·6,8+2162,47·6,8+241,40·6,8]·1,148x x1,015 = 119358,81 грн.

2.1.2.2. Капітальні вкладення в базу будівництва.

Капітальні вкладення в базу будівництва для виконання будівельних робіт визначаються за виразом:

Кб = Кмтмех, [грн], де

Кб – капітальні вкладення в базу будівництва;

Км – капітальні вкладення в виробництво металевих конструкцій;

Кт – капітальні вкладення на придбання транспортних засобів, грн;

Кмех – капітальні вкладення на придбання монтажних засобів або механізмів для виконання монтажних робіт, грн.

Капітальні вкладення у виготовлення металевих конструкцій визначаються за виразом:

Км = ΣКмп·Vкм, де

Кмп – питомі капітальні вкладення в виробництво металевих конструкцій, грн;

Vкм – об’єм конструкцій, матеріалів у натуральних одиницях вимірювання.

а) ферма з кутиків:

Км1 = 1215·6,35 = 7715,25 грн;

б) ферма з труб:

Км2 = 1215·7,5 = 9112,50 грн;

в) ферма з таврів:

Км2 = 1215·8,26 = 10035,90 грн.

Капітальні вкладення в придбання транспортних засобів для перевезення конструкцій від заводу постачальника до будівельного майданчика визначаються за виразом:

 [грн], де

Кт – капітальні вкладення в придбання транспортних засобів, грн;

Ц – балансова вартість транспортних засобів, грн;

tтр – необхідний час роботи транспортних засобів на будівельному майданчику, маш-зм.;

 - нормативний час роботи транспортних засобів на протязі року, маш.-зм.

Визначаємо балансову вартість транспортного засобу:

всі три варіанти ферм транспортуємо  фермовозом на базі автомобіля КамАЗ – 5511

Ц1 = Ц2 = Ц3 = 78800 грн.

Необхідний час роботи транспортних засобів на будівельному майданчику визначаємо за виразом:

, [маш.зм.], де

P – вага вантажу, що підлягає перевезенню, т;

L – відстань перевезення вантажу, км;

Q – вантажопідйомність транспортних засобів, т;

V – середня швидкість руху транспортних засобів, приймаємо V = 30 км/год;

Кr – коефіцієнт використання транспортних засобів по вантажопідйомності (0,3..1,0).

а) ферма з кутиків:

Кr1 = 6,35/10 = 0,63;

б) ферма з труб:

Кr2 = 7,5/10 = 0,75;

в) ферма з таврів:

Кr3 = 8,26/10 = 0,83.

Необхідний час роботи транспортних засобів:

а) ферма з кутиків:

б) ферма з труб:

в) ферма з таврів: