Розробка проекту цеху по ремонту насосного обладнання, страница 11

  Опорне ребро балки опирається на колону строганим торцем. З конструктивних міркувань приймаємо переріз опорного ребра 400х20 мм. Площа зім’яття см2.

Перевіряємо напруження зім’яття в опорному ребрі:

;

МПа;  МПа;

Перевіряємо умовну опорну стійку на стійкість. Для цього попередньо визначаємо:

розрахункову площу перерізу:

см2;

момент інерції і радіус інерції перерізу умовної стійки:

см4;

см;

гнучкість опорної стійки:

; ;

Перевіряємо стійкість опорної стійки:

МПа;

Перевіряємо міцність зварних щвів кріплення поперечного ребра до стінки  - зварка ручна; мм; розрахункова довжина шва см; МПа;

Отже, міцність кріплення торцевого ребра забезпечена.

2.1.10 Короткі вказівки по конструюванню зварної підкранової балки.

Для кріплення кранового рельса в верхньому поясі передбачені отвори діаметром 21-23 мм під болти діаметром 20-22 мм, кроком 600 мм.

В нижньому поясі балки в приопорній частині для кріплення до колони два отвори діаметром 20-22 мм під болти нормальної точності (клас В).

2.2  Розрахунок та конструювання ферми покриття

Потрібно розрахувати ферму з паралельними поясами прольотом 36 метрів. Переріз елементів ферм – з труб. Геомтеричну схему схему крокв’яної ферми приймаєм виходячи з таких умов: решітка ферми – трикутна з додатковими стійками; висота ферми по габариту – 3750 мм; між осями поясів – 3600 мм; матеріал ферми – сталь класу С245.

2.2.1  Визначення нормативних і розрахункових навантажень

Збір навантажень проводимо в табличній формі.[табл. 2.1]

Таблиця 2.1

Навантаження від конструкцій покриття

Конструкції покриття

Нормативне

навантаження кН/м2

Коефіцієнт

надійності

Розрахунок

навантаження кН/м2

Шар гравію в мастиці - 15мм

0,3

1,3

0,39

3 (три) шари руберойду

0,12

1,2

0,144

Перлитобітумні плити t=80мм, кг/м3

0,2

1,2

0,24

Пароізоляція – 1 шар руберойду

0,04

1,2

0,48

Профільований настил

0,125

1,05

0,131

Стальні прогони

0,08

1,05

0,084

Стальна ферма

0,25

1,05

0,262

Разом:

Снігове навантаження

0,7

1,4

0,98

Лінійне навантаження на ферму  кН/м;

- опорна реакція ферми  кН;

- вузлові зосереджені сили  кН;

- сили від снігового навантаження кН.

2.2.2  Розрахунок ферми на ЕОМ

Схеми навантажень ферми наведенні на рис.2.4. Нумерація стержнів і вузлів ферми показана на рис.2.5.

Вихідні дані та результати розрахунку наведенні нижче.

2.2.3  Підбір перерізу розтягнутого стержня

Для прикладу підберемо і перевіримо переріз розтягнутого стержня 19. Розрахункове зусилля  кН. Матеріал ферми – сталь С2.45, МПа.

 Необхідна площа перерізу:

см2;

Із сортаменту приймаємо , площа перерізу см2, см4,

см3, см.

Виконуємо перевірку міцності підібраного перерізу:

 МПа;

Всі інші розтягнуті елементи вираховуються аналогічно, і результати заносяться до таблиці 2.2.

2.2.4  Підбір стиснутого стержня

Для прикладу підберемо і перевіримо стержень 4. Розрахункове зусилля кН. З умови центрально – стиснутого елемента:

 см2;

де задавались - коефіцієнт умов роботи.

Приймаємо із сортаменту , см2; см;  за таблицею 72 [11];  (при МПа).

Робимо перевірку достатності прийнятого перерізу:

МПа;

Аналогічно вираховуємо інші перерізи стержнів, результати вносимо до таблиці.

Таблиця 2.2

Результати розрахунків