Проектування автомобільного центру в м. Суми, страница 8

σS= N1 /As*z                                                                        (2.29)

при короткочасній дії всіх навантажень:

σS=1376000/3,37*100*12,6=324,1 МПа;

при короткочасній дії постійного і тривалого навантажень:

σS=260000/3,37*100*12,62=61,1 МПа;

при тривалій дії постійного і тривалого навантажень:

σS=260000/3,37*100*12,61=61,2 МПа.

Ширину розкриття тріщин acrc визначаємо за формулою:

acrc =δφс(σS/ ES)=20(3,5-100μ)*3√d =20(3,5-100*0,007) *3√10 =

=120,65*324,1/2,1*105=0,2мм;                                          (2.30)

при короткочасній дії постійного і тимчасового навантажень:

acrc1 =(61,1/2,1*105 )*120,65=0,048мм;

при тривалій дії постійного і тимчасового навантажень:

acrc2 =(1,6*15*0,007)*61,2/2,1*105 *120,65=0,0894мм.

Сумарна ширина нетривалого розкриття тріщин:

acrc,tot = acrc + acrc1 - acrc2 =0.2+0.048-0.0894=0.159мм.        (2.31)

acrc,tot =0,159мм <[ acrc,min] =0.4мм.

Ширина тривалого розкриття тріщин:

acrc,l= acrc2 =0.089<[ acrc l,min] =0.3мм.                                            (2.32)

в обох випадках ширина розкриття тріщин похилих до повздовжньої вісі:

acrc = φn*(0.6 σswdwr)/ [GS*dw/γ+0.15 Eb(1+2αμ)],

де σsw – напруження в поперечних стержнях.

σsw =[(Q- Gb1)/( Rsw *h0)]*S≤ Rs,ser.                                     (2.33)

Gb1=0,8*φRn*(1+φn)*Rbt,ser*b*h02=

=0.8*1.8*1*1.6*100*16*142/2*14=21504H.                      (2.34)

σsw =(16130-21504)/0.566*14=-678.2<0/

Завдяки від’ємній величині  σsw розкриття тріщин похилих до повздовжньої вісі не виникає.


2.1.4 Розрахунок по деформаціям.

Перевіряємо умови, що визначають необхідність обчислення прогинів при:

l/h0=220/14=15.7;

l/h0 llim, по табл..20 при μ*d=0.05 i арматурі класу А400С знаходимо λcrn=13.6; 15,7>13,6, тобто розрахунок прогинів потрібно робити.

Прогин в середині прольоту:

ftot = ρl2*1/r0=5/48*2202*1/r0,                                                       (2.35)

де 1/r0 – кривизна в середині прольоту:

 1/r0 =1/ES*As*h02*(Мcd-Kred*b*h2*Rbt,ser)/ Rred=

1/2.1*105*3.37*100*142*(1376000-0.13*172*1.6*100)/0.51=14.6*105 1/см, (3.36)

де Rred=0,51; Kred=0,13 – коефіцієнти, прийняті по табл..2.19 в залежності від μ*d=0.05 (за інтерполяцією).

ftot = 5/48*2202*14.6*10-5=0.72см < [flim] =0.73см,

де flim – граничне значення прогину для сходових маршів по естетичним потребам, гнучкість маршів допускається.


3. Організаційно-технологічний розділ


3.1 Технологічна карта


3.1.1. Галузь застосування.

Технологічна карта розроблена на монтаж влаштування покрівлі з бітумної черепиці. Несучі стіни виконані з цегли. В плані має форму прямокутника з розмірами в осях 14,4 х 13,27 м, висота поверху 3,3 м, висота будівлі 12 м.

Місце будівництва – м. Київ.

Влаштування покрівлі ведеться  в наступному порядку:

-  Валштування крокв;

-  Влаштування обрешітки;

-  Влаштування вологостійкої фанери

-  Влаштування гідроізоляції «Акваізол»

-  Влаштування бітумної черепиці


Технологія і організація будівельного процесу.

Готовність попередньо виконаних робіт.

Перед початком робіт по влаштуванню покрівлі майстер візуально перевіряє готовність попередньо виконаних робіт. В данному випадку перевіряється основа для влаштування пароізоляційного килиму. Поверхня основи повинна бути рівною, без  наявності на ній раковин, вибоїн, наскрізних тріщин.Також перевіряється наявність штукатурки на вертикальних поверхнях стін, шахт, водостічних та вентиляційних труб (на висоту примикання покрівельного килиму та ізоляції). Перевіряються шви між збірними з/б плитами покриття і місця спряження вертикальних поверхонь з горизонтальними, правильність їх закладання бетоном або цементно-піщаною сумішшю.

Транспортування і складування матеріалів.