Проектування автомобільного центру в м. Суми, страница 6

Марка позиції

Позначення

Найменування

Кількість на поверх

Разом

Маса, кг

Примітка

1

Серія 1.038-10

1ПР38-15.12.22

20

160

99

2

Серія 1.038-10

1ПР2-15.12.14

38

304

63

3

Серія 1.038-10

1ПР8-27.12.22

8

64

113,4

4

Серія 1.038-10

1ПР4-28.12.14

32

128

117,6

5

Серія 1.038-10

1ПР8-20.12.22

8

64

132

6

Серія 1.038-10

1ПР3-19.12.14

18

146

79,8

7

Серія 1.038-10

1ПР3-22.12.14

16

128

145,2

8

Серія 1.038-10

1ПР8-18.12.22

12

44

118,8

9

Серія 1.038-10

1ПР2-16.12.14

8

8

105,6

10

Серія 1.038-10

1ПР38-12.12.22

24

192

79,2

11

Серія 1.038-10

1ПР1-12.12.14

26

208

50,4


2. Розрахунково-конструктивний розділ


2.1.1 Розрахунок збірного залізобетонного сходового маршу.

Сходовий марш шириною 1,350м.

Висота поверху 3м.

Кут нахилу маршу α=29°.

Бетон класу В25.

Сходинка 150х300мм.

Rb,ser=18,5МПа, Rb=14,5МПа, Rbt,ser=1,6МПа, RS=280МПа, Rs,ser=295МПа, ЕS=2,1*105 МПа.

Арматурна сітка класу Вр-І, RS=360МПа, Rsw=260МПа, ЕS=1.7*105 МПа.

мал. 2.1

tg α=1500/3000=0.55;

l = 3000/cos α=3000/0.8772=3420мм.


2.1. Визначення навантажень.

Навантаження

Нормативн.

кН/м2

γn

Розрахунк.

кН/м2

1. Власна вага готових маршів по каталогу виробів для житлового цивільного будівництва на 1м горизонтальної поверхні

3,6

1,1

3,96

2. Тимчасове нормативне навантаження згідно табл.. 23. для сходин житлового будинку.

3,0

1,3

3,9

ВСЬОГО

6,6

-

7,86

Розрахункове навантаження на 1 м довжини маршу:

q=(qn*n+pn*n)*a=(3.6*1.1+3*1.3)*1.35=8.25кНм.       (2.1)

Розрахунковий згинаючий момент в середині прольоту маршу:

М=ql2/8 cos α = 8.25*3.402 / 8*0.8746 = 13.76кНм.     (2.2)

Поперечна сила на опорі:

Q = ql/2 cos α = 8.25*3.40/2*0.8746 = 16.13кН. (2.4)

Підбір площі арматури.

Стосовно заводських типових форм назначаємо товщину плити (по перерізу між сходинками) h’S = 30мм, висоту ребер (косоурів) h = 170мм, товщину ребер bг = 80мм.

мал.2.2

Дійсний переріз маршу замінюємо на розрахунковий з полицею в стиснутій зоні.

мал.2.3

Ширина полиці b’f = 675мм, висота h=170мм. При ξ ≤ ξR розрахунок ведеться за формулою:

         M ≤ Rb*b*x*(h0-0.5x)+ RS* AS(h0-a)                                   (2.5)

Якщо М≤ Rb* γb2*b’p*h’p(h0-0.5 h’p),                                          (2.6) нейтральна вісь проходить в полиці.

1376000Н*см≤14,5*100*0,9*67,5*3(14,5-0,5*3)=3435412Н*см – умова виконується, нейтральна вісь проходить в полиці, тому розрахунок арматури виконуємо за формулою для прямокутних перерізів шириною b1 = 67.5 см.

Ас = М* γn/ Rb* γb2* b’p* h02= 1376000*0.95/14.5*10*0.9*67.5*142=0.76                         (2.7)

Знаходимо η=0,9895.

AS= М* γn/ η* h0* RS= 1376000*0,95/0,9895*14*280*100=3,37см2. (2.8)

Приймаємо 1Ø22А400С (AS=3,801 см2).

Встановлюємо в кожне ребро по одному плоскому каркасу К-1.


2.1.2. Розрахунок похилого перерізу

на поперечну силу.

Поперечна сила в опорі Qmax = 16.13*0.95=15.3кH. Обчислюємо проекцію розрахункового похилого перерізу на повздовжню вісь:

Вbb2*(1+ φf+ φn)*Rbt b2*b*h02, де φn=0.                            (2.9)

φf=2[0.75*3 h’f2/ b*h0]=2[0.75*3*32/16*14]=0.181<0.5;     (2.10)

(1+ φf+ φn)=1+0.181+0=1.181<1.5;

Вb=2*1.181*1.05*0.9*100*16*142=6.99*105H/см2.          (2.11)