Проектування автомобільного центру в м. Суми, страница 25

Увесь інвентар та дефіцитний матеріал зберігається у закритих складах.

З метою збереження матеріалів відповідно до розрахунків визначена необхідна їх кількість та оптимальна кількість запасу, визначені терміни завозу матеріалів.

Збірні залізобетонні вироби доставляються на об’єкт безпосередньо перед монтажем, щоб уникнути випадкових пошкоджень та деформацій.


3.3.7 Розрахунок техніко-економічних показників.

1. Загальна площа забудови

S1 = А1·В1=50 · 45=2150 м2

А1 - довжина буд. майданчика (м); В1- ширина буд. майданчика (м)

2.Плаща об’єкту, що зводиться

S2 = А2·В2=14,4·13,27=191,1 м2

А2 - довжина буд. майданчика (м); В2- ширина буд. майданчика (м)

3. Площа забудови тимчасовими приміщеннями

Sз = Fпр= 353,57 м2

4. Коефіцієнт забудови будгенплану.

5. Планувальний коефіцієнт К1


3.4 Безпека праці


3.4.1 Заходи з безпеки праці при виконанні будівельно-монтажних робіт.

При проектуванні спеціальних будівельно-монтажних робіт були враховані норми та вимоги СНиП 3.4-80* "Техника безопасности в строительстве".

У Проект закладені технічні рішення та основні організаційні заходи по забезпеченню безпеки виробництва робіт та санітарно-гігієнічному обслуговуванню працівників. Вихідними матеріалами при вирішенні питань по забезпеченню безпеки праці та санітарно-гігіенічному обслуговуванні робітників є:

-  вимоги нормативних документів та стандартів по техніці безпеки та виробничій санітарії;

-  рекомендації по попередженню причин виробничого травматизму, що розроблені на основі досвіду будівництва аналогічних об’єктів;

-  типові рішення по забезпеченню безпеки праці та каталоги засобів захисту робітників.

Всі робітники забезпечуються спец. одягом та засобами індивідуального захисту: рукавицями, распіраторами.

Загальні правила

1. До монтажу ж/б конструкцій допускаються робітники не молодше 18-літнього віку, що пройшли навчання по типовій програмі, перевірені адміністрацією в знанні справжньої інструкції, що мають письмовий дозвіл на провадження робіт (допуск).

2. Працювати дозволяється тільки там, куди спрямований бригадиром або майстром.

3. Не приступати до роботи, не одержавши вступного інструктажу із ТБ і інструктажу з безпечних приймань робіт на данім робочім місці.

4. На території стройплощадки необхідно виконувати наступні правила:

а) бути уважним до сигналів, що подаєтеся крановиками вантажопідйомних кранів і водіями транспорту, що рухається, і виконувати їх;

б) не перебувати під піднятим вантажем;

в) проходити тільки в місцях, призначених для проходу й позначених покажчиками;

г) не перебігати шлях поперед транспорту, що рухається;

д) не заходити за огородження небезпечних зон;

е) місця, де проходять роботи на висоті, обходити на безпечній відстані, тому що можливо випадкове падіння предметів з висоти;

ж) не дивитися на полум'я електрозварювання, тому що це може викликати захворювання очей;

з) не доторкатися до електроустаткування й эл. проводам (особливо оголеним або обірваним), не знімати огороджень і захисних кожухів зі струмоведучих частин устаткування;

и) не усувати самим несправності эл. устаткування, викликайте електрика;

к) не працювати на механізмах без проходження спеціального навчання й одержання допуску;

л) при нещасному випадку негайно звернутися за медичною допомогою й одночасно повідомити майстра (виконробові) про нещасний випадок;

м) помітивши порушення інструкції іншими робітниками або небезпека для навколишніх, не залишайтеся байдужим, а попередите робітника й майстри про необхідність дотримання вимог, що забезпечують безпеку роботи.

II. Обов'язки перед початком роботи

5. Перевірити справність і придатність усіх такелажних пристосувань, переконатися в надійній установці монтажного крана.

6. Підготувати до роботи монтажний інструмент.

7. Оглянути огородження, подмости, лісу й переконатися в їхній справності й стійкості.