Проектування автомобільного центру в м. Суми, страница 22

З 5 червня по 9 червня бригада з 10 столярів виконуює влаштування віконних. дверних прорізів.

З 10 по 16 червня бригада з 9 покрівельників виконують роботи по влаштуванню покрівлі з бітумної черепиці.

З 12 червня по 25 червня бригадою з 12 чоловік виконуються роботи по утепленню стін фасадів.

З 17 червня по 26 червня бригадою з 8 чоловік в одну зміну виконується штукатурка стін.

З 6 липня по 23 липня  бригада з 10 чоловік виконує обклеювання стін шпалерами.

З 22 липня по 24 липня бригадою з 3 чоловік виконується фарбування стель водними розчинами та фарбування дверей і перил сходинкових маршів олійними фарбами.

24 липня в підвалі розпочинаються роботи по влаштуванню бетонної підлоги та стяжки по поверхах бригадою з 7и бетонярів на протязі 3 днів.

В період з 29 липня по 3 серпня бригада з 6 столярів виконує роботи по влаштуванню паркетної підлоги, в цей же час дві інші бригади (по3 чоловіки в кожній) виконують роботи по влаштуванню лінолеумної підлоги та підлоги з керамічної плитки відповідно.

Спеціальні роботи по влаштуванню опалення , вентиляції, водогону та каналізації, а також електромонтажу виконуються бригадою з 7 чоловік на протязі 6 днів в період штукатурних робіт.


3.2.6 Підрахунок техніко-економічних показників.

1. Тривалість будівництва

По нормі = 120 днів

Прийнято = 115 днів

2. Загальна трудомісткість

По нормі = 7128,76 л-год.

Прийнято = 6767 л-год.

3. Питома працеємкість

По нормі   л-год.

Прийнято  л-год.

4. Коефіцієнт скорочення будівництва.

5. Коефіцієнт нерівномірності руху робітників

 чол.

 чол.

6. Продуктивність праці

По нормі = 100 %

Прийнято  %


3.3 Будгенплан


3.3.1 Вихідні дані для проектування.

Для побудови будгенплану використані наступні документи:

-  архітектурно-планувальні креслення

-  специфікація збірних з/б елементів та конструкцій

-  відомість підрахунку об’ємів будівельно-монтажних робіт, опоряджувальних та спеціальних робіт.

Водопостачання та енергозабезпечення об’єкту забезпечити від існуючих інженерних мереж.


3.3.2 Короткий опис прийнятих рішень.

Будгенплан запроектований на період основних будівельно-монтажних робіт. Будгенплан розроблений у відповідності з наступними умовами:

-  раціональне використання площі буд майданчику;

-  рішення закладені в будгенплані повинні відповідати технології будівництва будівлі, яка відображена в календарному плані;

-  взаємне узгодження та розташування та розташування на будгенплані машин, механізмів, складів, небезпечних зон, тимчасових шляхів, інженерних мереж, виробничих підприємств, тимчасових будівель та споруд;

-  дотримання вимог з техніки безпеки, протипожежних норм та охорони навколишнього середовища;

-  забезпеченню культурно-побутових умов будівельників;

-  витрати на тимчасові споруди повинні бути мінімальними;

-  тимчасовi будiвлi i споруди та iнженернi мережi повиннi розмiщуватися на вiльних дiлянках майданчика i в таких мiсцях, якi дозволяють здiйснювати їх експлуатацiю протягом всього перiоду будiвництва без розбирання та переносу з мiсця на мiсце;

-  розмiщення тимчасових будiвель i споруд вiдносно об'єктiв, що будуються, сторiн  свiту  та  пануючих  вiтрiв  повинно здiйснюватися  таким  чином,  щоб  забезпечити  умови  для найбiльш сприятливого природнього освiтлення та  провiтрювання примiщень;

-  тимчасовi об'єкти повиннi розмiщуватися компактно на обмеженiй територiї з метою скорочення довжини тимчасових мереж i полегшення умов керування будiвництвом;

-  виробничi, складськi примiщення повиннi розмiщуватися таким чином, щоб виключити несприятливу дiю (в санiтарному вiдношеннi) одного об'єкта на iнший;

-  розмiщення майданчикiв для складування займистих матерiалiв та складiв легкозаймистих матерiалiв та рiдин повинно здiйснюватися з протипожежними розривами мiж ними у вiдповiдностi з дiючими нормами;

Основні тимчасові будівлі та споруди прийняті по розрахунку в відповідності з існуючими нормами, які забезпечують максимальні битові умови для робітників, обслуговуючого персоналу та інженерно-технічного персоналу.