Проектування автомобільного центру в м. Суми, страница 28

55. Роз'єднання піднятої конструкції з піднімальним гаком або розчалюваннями робити тільки після постановки конструкції на достатню кількість болтів згідно із проектом провадження робіт.

56.Постановку болтів робити складальними ключами відповідних розмірів. Підкладати прокладку між щоками ключа й гайкою, а також користуватися ключами зі збитими губами заборонене.

57. Расстроповка встановлених елементів допускається тільки після міцного й надійного закріплення:

а) колон - анкерними болтами або кондукторами й відтягненнями;

б) кроквяних ферм - розчалюваннями з наступним з'єднанням прогонами й зв'язками  з раніше встановленими й закріпленими фермами;

в) підкранових балок і підкроквяних ферм - болтами в кількості не менш 50 проц. проектної кількості;

г) елементів, що мають по проекту зварене прикріплення - тимчасовими монтажними болтами з повним заповненням усіх болтових отворів.

IV. Вимоги після роботи

58. Зробити збирання на робочім місці.

59. Здати весь інструмент у комору.

60. Про всі замічені недоліки докласти майстрові або виконробові.


3.4.2 Заходи з безпеки праці при вирішенні питань організації будівельного майданчику.

Грунт знімати згідно ГОСТ 17.5.3.06-85 "Охрана природы. Земли", який встановлює вимоги щодо зняття грунту та подальшого його використання.

Для збереження місцевої флори були вжиті спеціальні заходи: пересаджені молоді кущі та дерева, для подальшого їх використання при благоустрої території; старі дерева, що знаходяться поблизу будівельного майданчика захищені від механічних пошкоджень.

Отруйні речовини та будівельні матеріали, які можуть зашкодити оточуючому середовищу зберігаються у спеціальній, закритій тарі.

Суворо забороняється спалювати сміття, для нього відводиться спеціальне місце, а по завершенню будівництва воно вивозиться з майданчику та утилізується.

Транспортні засоби, які обслуговують даний об’єкт повинні вчасно проходити технічний огляд в ДАІ та перевіряти рівень викиду СО в атмосферу.

Водії транспортних засобів повинні слідкувати за справністю та чистотою своїх транспортних засобів.

Знаки безпеки встановлені на воротах та означають, що зона дії цих знаків охоплює весь об’єкт.

Всі знаки безпеки повинні відповідати та встановлюватися згідно ГОСТ12.4.026-76 "Цвета сигнальные и знаки безопасности".

Знаки безпеки повинні чітко виділятися на оточуючому їх фоні та знаходитись у полі зору людей, бути добре видимі та не відволікати увагу робітників-будівельників.

В місцях, які являються тимчасово небезпечними, слід встановлювати пересувні знаки безпеки та тимчасові огорожі, пофарбовані у сигнальний колір.

На будівельному майданчику прийнята швидкість руху транспорту 5км/год.

Так як всі роботи виконуються в технологічній послідовності це зменшує  ризик виникнення нещасних випадків.

Всі, без виключення, люди які зайняті на будівництві повинні носити каски

Кожний робочий проходить у визначеному порядку інструктажі з відміткою про проходження у спеціальному журналі.

Згідно ГОСТ 12.4.009-83 "Пожарная техника для защиты объектов " розміщаємі на об’єкті засоби пожежної техніки повинні відповідати:

-  категорії виробництва по вибуховій, вибухопожежній та пожежній безпеці

-  електростатичній іскробезпеці по ГОСТ 12.1.018-93;

-  кліматичному районуванню об’єкта та категорії розміщення пожежної техніки по ГОСТ 15150-69;

-  агресивності оточуючого середовища;

-  значенням параметрів зовнішніх вібраційних впливів.

До розміщення на об’єкті допускається пожежна техніка на яку є нормативна документація

Пожежна техніка застосовується тільки для боротьби з пожежою. Використання пожежної техніки для господарських потреб або для виконання виробничих завдань забороняється.

Введені в експлуатацію вогнегасники, пожежне обладнання та інвентар повинні мати інвентарні номера по прийнятій на об’єкті системі нумерації.

Підходи до місця розміщення пожежної техніки та інвентаря повинні бути завжди вільними.


4. Економічний розділ