Проектування автомобільного центру в м. Суми

Страницы работы

Содержание работы

Вступ.

Для   розвитку   сучасних   міст   характерною   ознакою   є   підвищення архітектурної виразності та вдосконалення архітектурного образу цивільних будівель.    Це   досягається   задоволенням   композиціїних   принципів   та органічним поєднанням функціональної i конструктивної схеми, будівельними матеріалами, сучасними рішеннями (балкони, вітражі, фасадні системи).

         Перед    інженером-конструктором    сьогодні    стоїть   складна   задача

розробки   конструктивного   рішення   будівлі   в   тісному   взаемозв'язку   з

архітектурними та планувальними рішеннями та систем інженерного обслуговування будівлi, враховуючи тим самим основні функціональні та естетичні вимоги. Разом з тим, воно повинно задовольняти вимогам надійності   та   довговічності,   технологічності   виготовлення   i   монтажу,

економічності.

           Головне    призначення    несучих    конструкцій    будівлі    полягае    в

забезпеченні її міцності, cтійкості, жорсткості під час будівництва та всього

часу    експлуатації    при    дії    різноманітних   статичних   та    динамічних

навантажень. Будівлі з металевим каркасом поеднують в co6i невелику вагу

та високу міцність, що значно зменшує розміри фундаментів, здешевлює

транспортування вантажів i скорочує використання важкої механізації  під

час будівництва. Використання сталі забезпечує максимальну гнучкість архітектурних рішень. Розміри будівель виконуються у повній відповідності з

бажаннями замовника.  На будівельному майданчику проводиться лише

збирання. Додаткова обробка та обрізка елементів зведена до мінімуму.

В poзділi організація i технологія розроблялись технологічні карти на деякі види poбiт по зведенню комплекса: влаштування колон, конструкцій перекриття, запроектовано укрупнений календарний графік на зведення будівлі.

В розділі економіка будівництва за укрупненими показниками виконані локальні (на окремий вид робіт), об'ектний та зведені кошторисні розрахунки.


 


1. Архітектурно-будівельний розділ

 1.1 Вихідні дані.

Дипломний проект на тему ,,Автомобільний центр” розроблений на підставі завдання на дипломне проектування.

Місце будівництва м.Суми.

Район будівництва відноситься до ІІ – В кліматичного району згідно СНиП 2.01.01 – 82 „Строительная климатология и геофизика”

-  Розрахункові дані температури повітря :

-  найбільш холодних п’яти днів -24ºС.

-  найбільш холодних діб – 29ºС.

Нормативна глибина промерзання ґрунтів  1,5 м .

Геологічні дослідження показали , що на ділянці залягають такі види ґрунтів : суглинки пластичні.

Ґрунтові води присутні .

Направлення вітрів :

-  в січні – Східне .

-  в липні – Північно – Західне .

Вихідні дані для побудови рози вітрів.

Місяці

Повторюваність напрямків вітру

Пн

ПнС

С

ПдС

Пд

ПдЗ

З

ПнЗ

Січень

7

12

16

13

10

11

10

9

Липень

16

16

12

8

13

13

12

18


1.2 Генеральний план ділянки.

Ділянка прямокутної форми, з розмірами 102.6х96.8м.

Район проектування відповідно до СНиП 2.01.01-82 “Будівельна кліматологія і геофізика” віднесений до другого кліматичного району.

Місце будівництва – м. Суми.

-   

-   

-   

.    Для зручності підходу до автоцентру  перед центральним входом і з боків улаштовуються розширені доріжки з  покриттям із штучних кольорових плит, поряд виходу влаштовано майданчик на якому можуть бути встановлені  лавки для відпочинку.  Також передбачені місця для паркування автотранспорту. Запроектовано шляхи під`їзду обслуговуючого автотранспорту . К будинкам та спорудам забезпечено під’їзд пожежних автомобілів з обох сторін.

Між автоцентром і площадками для стоянки автомобілів запроектовані посадки дерев і чагарників, для   шумопоглинання і поліпшення екологічної рівновагі повітряного середовища.

          Уздовж головного фасаду запроектовані широкі тротуарні доріжки, які у випадку пожежі можуть бути використовані як під'їзні колії для пожежних машин. Уздовж тротуару запроектовані ліхтарі. Автодороги освітлюються щоглами, з укріпленими на них світильниками.

ТЕП генплану.

п/п

Найменування

Одиниця виміру

Примітка

1.

Площа ділянки

м2

7986,0

2

Площа забудови

м2

1426,5

3

Площа озеленення

м2

1665,5

4

Площа покрить

м2

3993,3

5

Площа твердих покриттів

%

50

6

Відсоток забудови

%

17

7

Відсоток озеленення

%

21

Розрахунок вертикальної прив’язки будівлі.

1. Знаходимо чорні позначки характерних точок будівлі методом інтерполяції за формулою: ,

де  - висотна позначка молодшої горизонталі;

Похожие материалы

Информация о работе