Охорона праці й техніка безпеки на будівельному майданчику, страница 9

При проведенні робіт методом гідромеханізації для виймання 1м3 ґрунту використовується 10м3 води. При використанні будівельних машин і механізмів уживають воду для охолодження двигунів та інших елементів. Багато води використовують на миття техніки. Для раціонального використання води на будмайданчику необхідно розділити її на господарчу, питну, і технічну.

У процесі миття техніки відбувається забруднення води пальним і мастилом, при цьому у воду потрапляють шкідливі домішки, створюючи так називані стічні води.

Усе це свідчить про те, що на будівництвах необхідно влаштовувати тимчасові очисні споруди, що передбачені генпланом даного проекту.

Технологічна система очищення стічних вод:

Виробничі стічні води і зливові з території сховища поступають самопливом в горизонтальний відстійник, де проходить розділ фракцій – спливання мазуту і осадка звісі. Після відстійника стічна вода проходить двоступеневу доочистку на фільтрах, які завантажені щебенем і тирсою.

Осад, який випав у відстійник, видаляється насосом в бункер, який обладнаний гідроциклоном для згущення осадку, потім вивантажується в автосамосвали і вивозиться в установлене Сумською райСЄС місце.

Збір мазуту проводиться мазутозбірним лотком, розташованим в кінці відстійника з допомогою скребкового механізму з ручним приводом. Зібраний мазут зливається в тару і відправляється на нафтобазу як відходи нафтопродуктів.

Кількість стічних вод після очищення :

взвішені речовини – до 10 мг/дм3;

нафтопродукти – до 5 мг/дм3;

солевміст – 1-3 мг/дм3 .

Очищені стічні води  рекомендується використовувати на полив території.

Охорона атмосфери.

Охорона атмосфери повинна виконуватися в різних напрямках. Виготовлення мастик для гідроізоляції фундаменту, відігрівання мерзлого ґрунту нерідко приводить до забруднення атмосфери. Згоряння проходить без очищення; при цьому дуже забруднюється атмосфера. Необхідно використовувати спеціально екологічно чисте нагрівальне устаткування, використовуючи для цього електрику, природний газ і забезпечувати його спеціальними фільтрами.

При роботі землерийних і транспортних машин в атмосферу йде велика кількість вихлопних газів. Шкідливих викидів більше при використанні старої не відрегульованої техніки. Необхідно уважно спостерігати за технічним станом машин, уживати пальне високої якості, використовувати електричні двигуни на кранах, екскаваторах і інших машинах газобалонного типу.

Шум, особливо в густонаселених районах, приводить до дискомфорту роботи й проживанню людей. Для цього необхідно домагатися зниження шуму при будівництві. Механічне розпушення мерзлого ґрунту варто замінити відігріванням.

Слід зазначити, що проблема охорони навколишнього середовища загальнонародна й інтернаціональна. Заставою її успішного рішення є комплексний підхід до усіх видів інженерної діяльності людини.

Таким чином при розробці проектів виконання робіт обов’язково потрібно передбачати різноманітні заходи з питань охорони природи.

          По питаннях охорони навколишнього середовища дипломним проектом передбачені наступні заходи:

          1. Перед початком будівництва передбачена зрізка рослинного шару ґрунту з послідуючим вивозом його на сільськогосподарські угіддя з метою підвищення родючості ґрунтів.

          2. Загальномайданчиковим генпланом передбачений стік виробничих вод у заглиблені аеротенки, розташованих на території виробництва, із подальшим скиданням знешкоджених вод на поля фільтрації.

          3. Під час зведення будівлі миття обладнання та транспортних засобів, а також злив та заміна пально-мастильних матеріалів повинна проводитися на спеціально відведених місцях, які в подальшому будуть використовуватися під майданчики з асфальтобетонним покриттям.

          4. Загальномайданчиковим генпланом передбачено подальший благоустрій території з насадженням дерев листових та хвойних порід, кущів рядової та групової посадки, а також улаштування газону із сортів багаторічних трав.

5.  З метою влаштування сприятливого екологічного оточення в районі експлуатації підприємства, вибір місця будівництва проведений з урахуванням пануючих вітрів та рельєфу місцевості, який склався.