Охорона праці й техніка безпеки на будівельному майданчику, страница 5

          На будгенплані вказані місця установки електротехнічних пристроїв, будівельних машин, силових та освітлювальних електроліній.

          У процесі будівельно-монтажних робіт на будівельному майданчику виникають небезпечні зони, наприклад, при роботі на висоті (особливо при суміщенні робіт на різних рівнях по одній вертикалі), у місцях інтенсивного руху транспорту, роботи вантажопідйомних, землерийних та інших будівельних машин, у районі проходження підземних та надземних енергетичних мереж та ін.

          Небезпечні зони можуть бути постійними та тимчасовими. До постійних відносяться небезпечні зони при монтажі будівель, ліній електропередачі, зони дії вантажопідйомних машин  та ін. Небезпечна зона при роботі стрілового крану виникає через можливість обриву строп і відліт вантажу в бік при його падінні. Найбільший відліт конструкції при обриві:

 ,

де r - максимальний виліт стріли, м; = 9

     s - можливий відліт вантажу, м;

     h - висота можливого падіння, м; = 4

     L - довжина одного стропа, м; = 2

     a - відстань від зовнішнього краю вантажу до його центру тяжіння, м; = 3

     a - кут між стропом та вертикаллю. = 450

Для монтажу плит покриття маємо такий відліт конструкції:

 ,

          Стрілові самохідні крани, укомплектовані пристроями, які утримують стрілу від падіння, мають небезпечну зону.

          При проектуванні штучного освітлення будівельного майданчика слід керуватися такими нормами проектування: СН ІІ-4-79 “Природное и искуственное освещение”, СН 81-80 “Проектирование освещения строительных площадок”, ГОСТ 12.1.013-78, ГОСТ 12.1.004-80. При цьому необхідно враховувати наступні вимоги:

-  забезпечити достатню видимість на робочих місцях та рівномірне освітлення всього будівельного майданчика;

-  відсутність можливості осліплення робочих джерелами освітлення;

-  використання електробезпечних та пожежобезпечних джерел освітлення.

Для будівельного майданчика передбачається загальне рівномірне освітлення зі значенням освітлення не менше 2 лк. Освітлення ділянки робіт та робочих місць приймається згідно таблиці 1 СН 81-80 на рівні 10 лк. Охоронне освітлення повинне забезпечувати освітленість не менше 0.5 лк, а аварійне –

  0.5...…02лк.

Для розрахунку освітленості горизонтальної поверхні приймається метод світлового потоку:

 ,

де: E – освітленість, лк

 F – світловий потік, прийнятий для освітлювальної мережі ламп, лм

     n – кількість ламп, шт

     h - коефіцієнт, що приймається в залежності від пофарбування стін та стелі і приймається рівним 0.3...0.5

     S – площа підлоги освітлюємого приміщення

     k – коефіцієнт запасу, який враховує можливість забруднення світильників.

Таким чином необхідна кількість ламп визначається за формулою:

 шт.

          При розробці календарного плану при суміщенні окремих видів робіт у часі враховувались вимоги технологічності зведення будівлі, а також вимоги по техніці безпеки та охорони праці.

4.2 Електробезпека

                 У процесі експлуатації електроустановок нерідко виникають умови, при яких навіть найсучасніше устаткування не забезпечує безпеки працюючого і вимагає застосування спеціальних захисних засобів.

                  Безпека обслуговування електроустановок будівельних майданчиків забезпечується в основному так:

1)  підтримка необхідного стану ізоляції у всіх її елементах, а в окремих випадках застосування підвищеної ізоляції, зокрема застосування подвійної ізоляції; дотримання відповідних безпечних розривів до струмоведучих частин;

2)  забезпечення неприступності електричних мереж;

3)  використання ізолюючих основ, виконання корпусів електроустаткування з ізоляційних матеріалів; застосування пристроїв, розрахованих на жівлення від мереж напругою 42 В и нижче; блокування апаратів пуску для запобігання помилкових включень електроустановок; заземлення корпусів електроустаткування й елементів електроустановок, що можуть виявитися під напругою; застосування поділяючих трансформаторів.