Охорона праці й техніка безпеки на будівельному майданчику, страница 7

Нітрофарби й інші лакофарбові матеріали зі шкідливими домішками зберігають у герметичній закритій тарі. Зовнішні поверхні тари і робочого посуду з-під лаків і фарб необхідно старанно очищати. Фенол необхідно містити в скляному посуді або в сталевих бочках.

Хлорне вапно бережуть у стандартній щільно закритій тарі, в сухому закритому провітрюваному приміщенні окремо від мастильних речовин, балонів зі стиснутим газом, при температурі на складі не нижче 10 і не вище 20оС.

Бензол бережуть тільки в металевій герметичній закритій тарі під навісом або в приміщенні, обладнанім приточно-витяжною вентиляцією.

Пальні і легкозаймисті рідини (гас, бензин і ін.), а так само мастильні матеріали слід зберігати в приміщанні із неспалимих конструкцій або заглиблених у землю, з дотриманням правил техніки пожежної безпеки. Забороняється, зберігати і переносити летючі і легкозаймисті рідини у відкритій тарі.

Якщо в одному приміщанні зберігаються різноманітні токсичні речовини, тара повинна мати бирки, пофарбовані в різноманітні кольори.

Карбід кальцію зберігають в спеціальних барабанах в інвентарних приміщеннях блокового типу відповідно до “Правил пожарной безопасности при проведении сварных и других огневых работ”. Помешкання обладнують вуглекислотними  балонами і шухлядами з сухим піском.

Балони з стиснутими газами (киснемо, ацетиленом, пропан-бутаном та ін.) бережуть у вертикальному положенні в закритих провітрюваних помешканнях, захищених від дії сонячних променів і осадків, ізольованих від джерел відкритого полум'я і місць зварювання.

4.5 Гігієна праці і виробнича санітарія.

Одним з найбільш важливих питань для забезпечення безпеки будівництва являється розробка комплексу міроприємств з виробничої санітарії відповідно до вимог КЗпП.

Потреба будівництва в адміністративних і санітарно-побутових будинках визначається з чисельного персоналу за графіком руху робочої сили. Відповідно до нормативних показників для визначення площ санітарно-побутових, адміністративних і виробничих приміщень. Був зроблений їхній розрахунок, що робиться в розділі “Технологія і організація будівництва”, у главі “ Розрахунок тимчасових адміністративно-побутових будинків”. При проектуванні і розміщенні засобів санітарно-побутового забезпечення працюючих приймаються до уваги вимоги: ГОСТ 22853–77, СНиП ІІ–92–76, СН276–74, гігієнічні вимоги до пристрою й устаткування приміщень ГОСТ 12.1.004–80, ГОСТ 12.1.013–78.

Розрахунок тимчасового водопроводу для побутових і пожежних нестатків був здійснений у главі “Розрахунок потреби у воді для нестатків у будівництві”. При проектуванні тимчасового водопроводу враховувалася потреба у питній воді за ГОСТ 2774–73, були обрані джерела, намічена схема розрахунку і діаметр трубопроводу, прив’язана траса на будгенплані.

Потреба будівництва в електроенергії помічені в главі “розрахунки потреби будплощадці в електроенергії”. Особлива увага звернена на необхідність достатнього штучного освітлення.

При цьому враховуються вимоги:

1) забезпечення достатньої видимості на робочих місцях і рівномірному         висвітленні будівельного майданчика;

2) виключення сліпучої дії джерела висвітлення;

3) використання електроустаткування.

Система освітлення будівельної площадки була обрана відповідно до норм СН 81–80 “Проектирование осветления строительных площадок”, ГОСТ 12.1.01.13–78, ГОСТ 12.1.004–80. Схема розміщення прожекторів ПЗС–35 із лампами 500 Вт на напругу 220 В показано у будівельному генеральному плані.

Боротьба з виробничими шкідливостями (шуми, вібрація, пил, газ).

Джерелами вібрації в першу чергу можуть бути глибинні вібратори, використовувані для ущільнення бетонної суміші. Для захисту від шкідливої дії вібрації знижується її вплив на організм людини. Для безпечної роботи винос робочого місця в зони конструкції, що передає вібрацію, вібраторів із застосування амортизаторів, використання матеріалів, що вібропоглинають, на вібруючих поверхнях.