Охорона праці й техніка безпеки на будівельному майданчику, страница 6

                Одним з важливих елементів забезпечення електробезпечності в будівництві є своєчасне і технічно грамотне виконання проекту проведення робіт, зокрема розділу «електропостачання, електроустаткування, електробезпечність».

                 У будівництві найбільш широко використовують установки напругою до 1000 В с глухо заземленою централлю чи трансформатора- генератора електростанції. У цих системах варто застосовувати заземлення – занулення, відповідно до якого обов'язковий металевий зв'язок корпусів електроустаткування, що відповідають вимогам трансформаторів – споживачів із заземленою централлю джерела живлення. Застосування заземлення без металевого зв'язку з централлю забороняється.

4.3 Протипожежні заходи на будівельному майданчику

                За експлуатаційними вимогами капітальності і ступеня вогнестійкості будинок відноситься до другого класу.

                 За протипожежними нормами і правилами на будівельному майданчику, який знаходиться на відстані більше 200м від природних вододжерел, слід провести пожежний водопровід.

          Відстань між гідрантами прийнята 100м.

                 Об'єкт будівництва забезпечується протипожежним інвентарем, первинними засобами пожежогасіння (ящик з піском, протипожежний щит).

                 Відповідальність за протипожежну безпеку на будівництві об'єкта, а також за дотримання протипожежних вимог, наявність і справний стан засобів пожежогасіння несе персонально начальник будівництва. Контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки покладається на генпідрядника.

                 Місця смітника  відходів деревини повинні бути розташовані на відстані не менше 50м від найближчих будинків і границь складу лісоматеріалів.

                 Палити допускається тільки в спеціально відведених місцях, забезпечених засобами пожежогасіння.

                 Фарби, розчинники й інші пальні рідини необхідно зберігати в неспалимих спорудах і в закритій тарі.  Оліфу зберігати окремо від волокнистих речовин і матеріалів.

                 Казани для варіння і розігріву бітумних мастик повинні мати щільно закриті кришки з неспалимих матеріалів. Заповнювати казани не більше ніж на ¾ їхньої ємності. Пожежні щити необхідно встановлювати повсюдно в зоні будівельного об'єкта, тимчасових адміністративно-побутових і складських приміщеннях.

          Для забезпечення пожежної безпеки зведення будівлі, будгенпланом передбачено встановлення на будівельному майданчику двох пожежних гідрантів (див. будгенплан даної пояснювальної записки). Крім того будгенпланом передбачено устрій тимчасових пожежних щитів.

          На період експлуатації будівлі повинні бути передбачені постійні пожежні гідранти, розташовані в середині будівлі, або в зв'язку з не розробкою питань водопостачання будівлі місця установки гідрантів не показані. Загальномайданчиковим генпланом передбачено устрій двох пожежних резервуарів заглибленого типу місткістю по 20 м3 кожний.

4.4Збереження отруйних, легкозаймистих, вибухонебезпечних речовин і пилоподібних матеріалів.

Засоби збереження отруйних, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин потребують підвищених вимог безпеки. У протилежному випадку можливе професійне отруєння і нещасні випадки при їхньому навантаженні, розвантаженні, транспортуванні і використанні. Як правило, отруйні речовини дозволяється зберігати тільки в окремих, закритих, добре провітрюваних, сухих, затемнених помешканнях, віддалених від побутових приміщень, столових, питних криниць, водойм. Склади для збереження кислот забезпечуються  нейтралізаторами.

Кислоти (соляна, сірчана, карбонова, та ін.) необхідно транспортувати і зберігати в скляних обплетених пляшках, розташовуючи їх  в один ряд. Кошики для пакування сулій повинні мати ручки для зручності перенесення і безпеки при навантажувальних і розвантажувальних роботах.