Охорона праці й техніка безпеки на будівельному майданчику, страница 8

Санітарними нормами забороняється працювати з вібраторами і віброінструментами більше 2/3 тривалості робочої зміни. Передбачається 10...15 хв перерви через щогодини роботи. Робітники повинні щорічно проходити медичний огляд. Молодь віком 19 років до вібраторів не допускається.

Для боротьби з виробничими шумами використовують індивідуальні наушники типу ВЦИИНОТ–74.

Боротьба з пилом, та шкідливими газами використовують індивідуальні засоби захисту: респіратори, протигази, марлеві пов’язки.

5. Охорона природи

Охорона навколишнього природного середовища – це система державних, міжнародних заходів, що до раціонального використання, охорони і відновлення природних ресурсів, захист навколишнього природного середовища від забруднення й руйнування для створення найбільш сприятливих умов процвітання нинішнього і майбутнього покоління. Це система зусиль, спрямованих на підтримку взаємодії між людиною і навколишнім природним середовищем, що забезпечує збереження, відновлення і раціональне використання природних ресурсів. Ця взаємодія змінює елементи біосфери, визначає її еволюцію. Усі елементи біосфери знаходяться в динамічній рівновазі.

Специфіка будівельного виробництва лежить у тім , що його діяльність відбувається на поверхні землі й у земній корі. В результаті цієї діяльності виявляються такі негативні фактори: споживання родючих і інших земель у наслідку забудови. У процесі і в наслідку будівництва виявляються інженерно геологічні явища: підтоплення, зневоднювання й засолення земель, ерозія, абразія і т і.

Виробництво будівельних матеріалів зв'язано з великою кількістю відходів, що забруднюють навколишнє середовище. Будівельні машини, пересуваючись по поверхні землі, порушують природну структуру, забруднюють атмосферу, водойми. По цьому при будівельному виробництві необхідно використовувати охоронні заходи.

Охорона земельних ресурсів
Будівництво виконувати не на сільськогосподарських угіддях, під якими маються на увазі землі не придатних для використання в сільському господарстві. Це в першу чергу засолені й заболочені землі, площі, на яких із тих чи інших причин немає родючого шару. Будівництво на таких землях зв'язано з попередньою підготовкою. Звичайно, складні інженерно-геологічні умови будівництва обумовлюють значні витрати при облаштуванні основ і фундаментів. Це область використання творчої інженерної думки у відношенні зниження витрат при проведенні цих робіт.

На першій стадії будівництва необхідно зняти родючий шар із поверхні землі в рамках розміщення споруди. Варто враховувати, що при довгостроковому збереженні в буртах, родючий шар утрачає свої властивості за рахунок мінералізації органіки. Тому знятий шар ґрунту потрібно швидше використати за призначенням.

Великі площі родючих земель зайнятих різними смітниками й відвалами промисловості. Усебічне використання цих відходів при влаштуванню основ і фундаментів дає відповідний внесок в охорону земельних ресурсів.

При будівництві на заздалегідь забудованих територіях, а також на смітниках із значними включеннями, виникає потреба вивезти насипний ґрунт. Цьому можна сприяти, влаштовуючи фундаменти в пробитих свердловинах, за допомогою яких такі насипні ґрунти проходять без їхнього видалення.

Раціональне використання матеріалів при влаштуванні основ і фундаментів дозволяє знизити витрати цементу, зменшити кількість будівельного сміття, що вивозять на смітники.

Розпилення цементу по поверхні землі приводить до повного знищення живої природи. Це відбувається при транспортуванні, вантажно-розвантажувальних роботах, збереженні.

Охорона водних ресурсів.

Водяні ресурси необхідно охороняти від забруднення. Запаси прісної води обмежені.

У складних інженерно-геологічних умовах будівництва необхідне зміцнення ґрунтів, на що використовується багато води: водонасичення ґрунту при механічному зміцненні, силікатизації, електрохімічному закріпленні.