Охорона праці й техніка безпеки на будівельному майданчику, страница 2

- підведені вода, електроенергія, стиснене повітря.

Елементи збірних залізобетонних конструкцій повинні поступати на

 будівельний майданчик із максимальною ступінню готовності.

Монтаж конструкцій повинен вестися під керівництвом майстра, виконроба. Усі приведені вище заходи призначені знизити травматизм на будівельному майданчику. Крім того, монтаж будівельних конструкцій відноситься до робіт із підвищеною небезпекою. При їх виконанні необхідно керуватися вимогами СНиП ІІІ-4-80* “Техника безопасности в строительстве”. Особливу увагу при виробництві робіт необхідно приділяти на наступне:

- до монтажних робіт допускаються робітники, які пройшли спеціальний інструктаж по техніці безпеки.

- робочі-монтажники повинні бути ознайомлені з безпечними методами праці.

- забороняється підйом збірних конструкцій, які не мають монтажних петель чи спеціальних пристроїв для стропування, які б забезпечували їх правильне стропування та монтаж.

- очищення елементів та конструкцій від бруду, іржі і т.п. потрібно проводити на землі до їх підйому.

- стропування елементів та конструкцій повинне проводитися по схемах, складених з урахуванням міцності та стійкості конструкцій, які піднімаються при монтажних навантаженнях.

- стропування елементів та конструкцій потрібно робити за допомогою інвентарних строп, а в необхідних випадках спеціально розробленими вантажозахватними пристроями.

- елементи та конструкції під час переміщення повинні утримуватися від розхитування  та крутіння відтяжками із прядивного канату чи тонкого гнучкого тросу.

- забороняється зупиняти підйом елементів чи конструкцій у повітрі.

- розстроповка установлених елементів та конструкцій допускається лише після міцного та стійкого їх закріплення.

- забороняється виконання монтажних робіт на висоті у відкритих місцях при силі вітру більше 6 балів, а також у дощ та грозу.

          Для попередження падіння робочих з висоти повинні бути встановлені інвентарні підмостки або тимчасові містки з огородженням робочого місця при його розміщенні вище 1м від рівня підлоги. Перехід по балках без страховочного канату на висоті 1.2м від рівня переміщення та запобіжного поясу, закріпленого  до страховочного канату  карабіном, не допускається. Робітники, працюючі на монтажі, забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та касками.

При виробництві робіт по цегляній кладці стін керуються СНиП ІІІ-4-80* “Техника безопасности в строительстве”. Рівень кладки після чергового переміщення засобів підмощування повинен бути не менш як на 0,7м вище рівня настилу або перекриття. У випадку необхідності виконання кладки нижче цього рівня кладку треба виконувати, використовуючи запобіжні пояси. При кладці стін нижче 70см над рівнем робочого настилу та перекриття робітники зобов’язані закріплюватися запобіжними ременями за страховий канат,  натягнутий вподовж  робочого настилу та плит перекриття. При кладці  II та III ярусів – страховий трос закріплювати за петлі підмощень. Не залишати неукладені стінові матеріали та інструменти на стіні підчас перерви на кладці. Усі робочі настили підмощень, прорізи в плитах перекриття треба обгороджувати. До встановлення столярних виробів віконні та дверні прорізи викладених стін загороджувати. Забороняється виконувати БМР, пов'язані зі знаходженням робочих в одній захватці на поверхах, над якими здійснюється переміщення, встановлення та тимчасове закріплення конструкцій. Усі металеві частини електрообладнання, освітлювальної арматури, механізми з електроприводом, електроприлади користувачів заземлити у відповідності з ПВР та ПОБ.. Всі особи, що знаходяться на будівельному майданчику, зобов'язані носити захисні шоломи згідно ДСТ 12.4.087-84. Робочі та ІТП без захисних касок та засобів індивідуального захисту до виконання робіт не допускаються. До початку виробництва робіт робітники повинні пройти виробничий інструктаж на робочому місці. Робітники повинні бути забезпечені спецодягом, санітарно-побутовими приміщеннями, комплектом інструменту. Відповідність за безпечне ведення робіт та протипожежний стан покладається на майстра або виконроба.