Охорона праці й техніка безпеки на будівельному майданчику, страница 4

Збірні конструкції повинні бути в штабелях із прокладками, що дозволяють підводити стропи без підйому елементів. Стропування конструкцій необхідно робити спеціальними траверсами і стропами, відповідно вимогам ДСТ. Монтаж конструкцій повинен виконуватися під наглядом інженерно-технічного персоналу. Усі роботи повинні відповідати нормам і правилам СНиП. На ділянці, де ведуться монтажні роботи, не допускається виконання інших робіт і перебування сторонніх осіб. До виконання монтажних робіт необхідно встановити порядок обміну умовними сигналами між особами, які керують монтажом і машиністом крана. Усі сигнали подаються тільки однією особою, крім сигналу “стій”, яка може бути подана будь-яким робочим, що помітив явну небезпеку.

Оздоблювальні і скляні роботи.

Опоряджувальні роботи повинні виконуватися з інвентарних лісів і риштування. Фарби, домішки, які шкідливі для здоров'я, необхідно зберігати в особливих приміщеннях, де забезпечене гарне провітрювання. Легкозаймисті матеріали: бензин, оліфу, уайт-спірит, і т д,-  слід зберігати в спеціальних приміщеннях. Інструменти переносяться і зберігаються в інструментальних ящиках. До роботи з машинами і механізованим інструментом можуть допускатися робітники лише після перевірки відповідних знань.

Ширина містків на риштуванні і лісах повинна бути не менше 1 метра. При виконанні малярських робіт фарбами, що містять шкідливі речовини, слід дотримуватися санітарних правил із застосуванням ручних розпилювачів.

При виконанні скляних робіт на будівництві розкрій скла повинний вироблятися централізовано в спеціально обладнаному приміщенні. Забороняється робити нарізку скла, внесеного з морозу, що не відігрілося і не висохло. Скло до місця роботи доставляється в спеціальних шухлядах-контейнерах.

Кам'яні роботи.

Кладка цегляних стін і перегородок виконується з риштування чи лісів. Ліси застосовуються металеві трубчасті. Ходити мулярам безпосередньо по стіні, залишати не укладені стінові матеріали, інструменти під час перерви і наприкінці робочого дня забороняється.

Ліси і підмості треба встановлювати на очищені і вирівняні поверхні. Особливу увагу необхідно приділяти спиранню стійок трубчастих лісів на ґрунт. Настили лісів і підмості повинні бути рівними і без щілин. Зазор між стіною і настилом повинний бути не більше 5см. При подачі і переміщенні на робоче місце вантажопідйомними кранами цегли, розчину, треба застосовувати піддони, контейнери і вантажозахватні пристрої, що виключають падіння вантажу при підйомі.

Покрівельні роботи.

При виконанні покрівельних робіт робітники повинні бути забезпечені запобіжними поясами і нековзким взуттям. У нічний час робочі місця освітлюються світильниками. Уздовж зовнішньої стіни влаштовується обгороджена зона шириною 3м. Варщики мастик забезпечуються спеціальним одягом. Покрівельник також забезпечується захисними окулярами. Допуск робітників до виконання покрівельних робіт дозволяється після огляду виконробом чи майстром разом із бригадиром справності несучих конструкцій даху й огородження.

          Питання охорони праці враховані при розробці будівельного генерального плану. У генеральному плані будівельного майданчика вирішені всі загальномайданчикові питання техніки безпеки та виробничої санітарії. На будгенплані виконана прив'язка монтажних кранів та інших будівельних механізмів.

          На будгенплані вказані огородження території будівельного майданчика з урахуванням розмірів будівництва, визначено розташування та конструкція паркану та інших огороджуючих засобів у відповідності з вимогами правил техніки безпеки, намічені проїзди та під’їзди для підвозу матеріалів та конструкцій, визначена їх ширина та характер покриття, визначені місця стоянок, розворотів, зона обмеженої швидкості рухові автотранспорту. На схемі вказані розташування освітлювальних пристроїв, склад та розташування санітарно-побутових приміщень. На будгенплані визначені майданчики складування, вказуються огородження зон монтажу і зон складування деталей, місця установки табличок з попереджувальними надписами та знаками, шлагбаумів на входах у монтажну зону й у будівлю.