Компонування поперечної рами каркасу. Визначення навантажень на раму, страница 6

Перевіряємо міцність перерізу консолі по умові  as=Es/Eв=200000/29000=6,89; gw2=1+5*6,89*0,0017=1,059; sin2q=h2/( h2+l2)=1102/(1102+702)=0,7118,

при цьому

0,8gw2 Rв*в*l*sin2q=0,8*1,059*17*0,7118*40*24*0,9*100=894*103Н. Права частина умови приймається не більше 3,5.

Rв*в* h0=3,5*1,2*0,9*40*107*100=1618*103Н. Звідси Q=462,5*103Н.- міцність забезпечена.

Вигинаючий момент консолі у грані колони по формулі: М=Q*а=462,5*0,3=138,75кН*м. Площа перерізу повздовжньої арматури по формулі при z=0,9: Аs=1,25*м/Rs*z*h0=1,25*138,75*105/365*0,9*107*(100)=10,93см2-приймаємо 3Æ22 А-3 з Аs=11,40см2.

Конструювання арматури колони.

Колона армується просторовим каркасом утвореним із плоских зварювальних каркасів. Діаметр поперечних стержнів при діаметрі повздовжньої арматури  Æ20 у підкрановій частині рівний 6мм; приймаємо Æ6А-1 з кроком S=400мм по розміру сторони перерізу колони в=400мм, що менше 20d=20*20=400мм. Кінці колони підсилити поперечними сітками. Діаметр стержнів поперечних при діаметрі повздовжньої арматури Æ14 у над крановій частині рівний 6мм. Приймаємо Æ6 А-1 з кроком S=250мм, що менше 20d=20*14=280мм.

2.6 Розрахунок пальових фундаментів.

Розрахувати пальовий фундамент за несучою здатністю грунту основи під середню колону будівлі. Колона по серії 7к132-2. Підкранова частина колони перерізом 40х90см.

Ґрунтові умови:

Шар 1 -  грунтово рослинний потужністю 0,4м; g11=13,24кН/м3;

Шар 2 – суглинок бурий лезоподібний твердої консистенції , просадний , потужністю 1,8м; g=15,72кН/м3; е=0,99; Е=9мПа; g=240; с=0,017мПа;

Шар 3 – супісь пилова, лезоподібна, твердої консистенції, просадний потужністю 6,1м; е= 0,797; g==16,2кН/м3; Е=18,7мПа; g=260;с=0,005мПа;

Шар 4 – суглинок сіро – бурий, твердої консистенції, просадний, потужністю 0,5м;е=0,834; g11=16,63кН/м3;Е=11,5мПа; g=250; с=0,012мПа;

Шар 5 – пісок дрібний, мало вологий, щільний, потужністю 13,6м; g11=17,51кН/м3; с=0,005мПа; Е=24мПа;   g=320;

Ґрунтові води при бурінні не знайдені. Навантаження:Fv=2368,9кН; Мv=149,97кН; Fh=16,77кН; Fнv=1974.1кН; Мнv=124,98кН*м; Fнh=13,98кН.

1.Приймаємо палю с-9-30.

2.Глибину закладання ростверка встановлюємо виходячи з конструктивних міркувань. Мінімальна висота ростверка: hр=1,3+0,1+0,4=1,8м.

У разі залягання уступу ростверка на рівні поверхні

Таблиця заданих і розрахункових характеристик і висновків о будівельних властивостях грунтів.


Геологічний елемент

Товщина шару

Задані фізичні характеристики

Визначені характеристики

висновок

про можливість використання грунту під основу.

№ шару

найменування

r т/м3

rs т/м3

W

Wl

Wp

PseкПа

Wst

Kф м/час

C2

g2

E

мПа

Iр

Iе

e

ga т/м3

Sr

gт/м3

Щільність складання піску

Іss

Висновок о просадкі

Сп

кутgп

Е мПа

R кПа

1

Грунтово рослинний

0,4

13,24

2

Суглинок

1,8

1,572

2,629

0,19

0,34

0,21

0,22

0,017

24

9

0,13

0,99

11,73

0,505

0,819

тверді

просад.

19

24

11

350

щільний

3

Супсь

6,1

1,62

2,622

0,11

0,26

0,21

0,24

0,005

26

18,7

0,05

0,797

14,59

0,36

0,903

тверді

просад.

13

26

7

350

щільний

4

Суглинок

0,5

1,663

2,629

0,16

0,27

0,18

0,24

0,012

25

11,5

0,09

0,834

1,434

0,504

0,888

тверді

просад.

22

25

14

400

щільний

5

Пісок дрібний

13,6

1,751

2,629

0,27

-

-

0,40

0,005

32

24

--

0,39

1,373

0,82

1,172

тверді

5

32

300

щільний