Компонування поперечної рами каркасу. Визначення навантажень на раму, страница 10

Розрахунок міцності виконуємо на розрахункове зусилля для панелі 4. маємо дані і нормативне значення зусилля від постійного і повного снігового навантаження Nn=619,47кН; нормативне значення зусилля від постійного і тривалого (30% снігового навантаження) N=646,42кН; розрахункове значення від постійного і снігового навантаження N=743,37кН.У відповідності з типовим проектом приймаємо пререріз нижнього поясу Вхh=24x18см.

Визначаємо площу пререрізу розтягнутої напруженої арматури:

Приймаємо 4Æ22 класу А-3 в з Аs=15,2см2 (від вимог тріщиностійкості) прерізу нижнього поясу 24х28см. Напружена арматура обтягнута хомутами.

Приведена площа перерізу Аred=A+åA=24*28+15.2*5.14=750.1см2

де a1s/Eв=1,8*105/0,35*105=5,14.

Розрахунок нижнього поясу на тріщиностійкість. Елемент відноситься до 3 категорії. Приймаємо механічний спосіб натягування арматури. Значення поперечного напруження у арматурі dsp при р=0,05*dsp назначаємо з вимог dsp+р£Rs.ser; dsp+0,05*dsp£540мПа.

dsp=540/1,05=514,3мПа. Приймаємо dsp=500мПа.

Визначаємо затрати попереднього напруження в арматурі при gsp=1

Перші затрати:

Від реакції напружень в арматурі:

d1=[0,22*(dsp/ Rs.ser)-0,1]* dsp=[0,22*(500/540)-0,1]*500=51,9мПа;

від різниці температур напруженої арматури і натягуючиx  пристроїв (при Dt=650 C). d2=1,25*Dt=1,25*65=81,25мПа;

від деформації анкерів:

d3s*Dl/l=1,8*105*0,46/2500=33,1мПа

де l – довжина несучого стержня (відстань між зовнішніми гранями упорів форми);

Dl=1,25+0,15d=1,25+0,15*22=4,6мм-зміщення стержнів у інвентарних затискачах;

d – діаметр стержня в мм;

від швидкоплинної повзучості бетона при

dвр/Rвр=6,73/35=0,19<a=0,75

dв=40*0,85* dвр/ Rвр=40*0,85*0,19=6,46мПа

де dвр – напруження обтискання бетону на рівні центру ваги перерізу напруженої арматури Аs= А¢s від дії зусилля попереднього обтискання Р з врахуванням втрат d1-5 (при тепловому обробленні і атмосферному тиску втрати d6 домножують на коефіцієнт 0,85).

dвр1red=507,3*(1000)/750,1=673,3Н/см2=6,73мПа.

Р1= Аs*(dsp-d1-d2-d3)=15,2/500-51,9-81,25-33,1)*100=507300Н=507,3кН.

Перші витрати складають

dloc.1=d1+d2+d3 +d6=51.9+81.25+33.1+6.46=172.71мПа.

Другі витрати:

Від усадки бетону класу В50, підверненого тепловому обробленню, d8=50мПа; від повзучості бетону при dвр/ Rвр=6,6/35=0,18<0,75;

d9=150*a*dвр/ Rвр=150*0,85*0,18=22,9мПа

де a=0,85 – при тепловому обробленню і атмосферному тиску;

dвр=497,5*(1000)/750,1=663,2Н/см2=6,6мПа;

Р1=15,2*(500-172,71)*(100)=497480,14=497,5кН;

Другі витрати складають dlos.2=d8+d9=50+22,9=72,9мПа;

Повні витрати dlos=dlos,1+dlos2=172,71+72,9=245,61мПа.

Розрахунковий розкид напружень при механічному способі натягування приймемо рівним:

де Dgsp – граничне відхилення попереднього напруження в арматурі;hр-число напружених стержнів в перерізі елемента. Тут р=0,05*dsp,при 4 шт.(4Æ22 А-3 в).Так як Dgsp=0,038<0,1, приймаємо Dgsp=0,1.

Сила обжимання при  gsp=1-8*gsp=1-0,1=0,9;

Р= Аs*(dsp-dlos)* gsp=15.2*(500-245.01)*0.9=3480.6мПа*см2=348кН.

Зусилля сприймаюче перерізом при утворенні тріщин:

Ncrc=gі*Rвt.ser*(A+2As)+p=0,85*[2.3*(100)*(672+2*5.14*15.2)+348]=457.7кН.

де gі =0,85 – коефіцієнт враховуючий пониження тріщиностійкості в результаті жорсткості вузлів ферми. Так як Ncrc=457,7кН< Nn=619,47кН. Вимога тріщиностійкості перерізу не виконується. Необхідний розрахунок по розкриттю тріщин.

Перевіряємо ширину розкриття тріщин по формулі з коефіцієнтом, враховуючим вплив жорсткості вузлів gі =1,15 від сумарної дії постійного навантаження і коротко часової дії повного снігового навантаження.

Приріст напруження в розтягнутій арматурі від повного навантаження.

де Р=gsp*[dsp-dlos)* Аs]=1[(500-245,61)*15,2ї*100=386672,8Н=386,7кН.

Приріст напруження у розтягнутій арматурі від постійного навантаження dsі=(504,1-386,7)/15,2=7,72>0, від дії постійного навантаження виникають тріщини.

Ширина розкривання тріщин від тимчасової дії повного навантаження:де m=Аs/h0*в=15,2/24*24=0,023 – коефіцієнт армування перерізу приймаємий в розрахунку не більше 0,02;