Компонування поперечної рами каркасу. Визначення навантажень на раму, страница 4

При розрахунку перерізу на першу і другу комбінації зусиль розрахунковий опір Rв слідує вводити з коефіцієнтом gв2 =1,1, так як в комбінації включена постійна , снігова, кранова і вітрова навантаження; на третю з коефіцієнтом gв2 =0,9 (постійне снігове). Розрахунок виконати на всі три комбінації, і розрахунковий переріз симетричної арматури Аs=А¢s повинно прийматись найбільший.

Перша комбінація.

Обчислюємо ексцентриситет по формулі:

l=M/N=4441/1477,4=3,01см

По нормам випадкові ексцентриситети Lа слідує приймати рівними більшому із слідуючих значень:

 

Приймаємо випадковий ексцентриситет рівним

Розрахункова довжина l0 залізобетонних колон одноповерхових будівель з мостовими кранами:

Радіус інерції перерізу елемента в площині ексинтриситета повздовжньої сили  Визначаємо гнучкість елементу l=l/і=760/17,32=49,88>14 – необхідно врахувати вплив прогину елемента та його міцність.

Умовна критична сила.

де Ев – початковий модуль пружності бетону: Ев=29*103мПа;

l0 – розрахункова довжина елемента; l0=760см;

І – момент інерції бетонного перерізу;

І=в*h3/12=40*603/12=72*104см4;

Іs – момент інерції перерізу арматури, обчислюємо відносно центру ваги бетонного перерізу:

Іs=m*h0*(0,5h-a)2=0.004*40*56*(0.5*60-4)2=6056.96см4

При m=0,004;

asв=200000/29000=6,89;

jе – коефіцієнт враховуючий вплив тривалої дії на прогин елемента в граничному стані:

jе=1+b*(Ме/М)=1+1*(-293,1/-339,7)=1,86

де b=1 (для важкого бетону);

Ме та М – моменти визначаємо відносно осі, паралельній  межі стиснутої зони, яка проходить через центр розтягнутої  або стиснутої арматури, відповідно від сумісної дії всіх навантажень і від постійної з тривалим навантаженням:

М= Ме+Nе (h0-a¢)/2=34,6-1260(0,56-0,04)/2=-293,1кН*м

М=44,41-1477,4(0,56-0,04)/2=-339,7кН*м;

Значення sе приймаємо рівним: dе=l0/h=0.0301/0,6=0,0502;

dеmin=0,5-0,01(l0/h)-0.01*Rв*gв2=0,5-0,01*(760/60)-0,01*17*1,1=0,1663.

Так як dе<dеmin приймаємо dе=0,1663.

Значення коефіцієнта h установлюємо по залежності:

h=1/(1-N/Ncr)=1/(1-1477,4/5760)=1,34

відстань від зусилля N до арматури:

е=l0*h+h/2-a=3,01*1,34+0,5*60-4=30,03см.

При умові, що Аs¢s, висота стиснутої зони:

Відносна висота стиснутої зони x=x/h0=19,75/56=0,353.

Граничне значення відносної висоти стиснутої зони бетону:

x=w*[1+dн/400*(1-w/1,1)]= 0,7004*[1+375/400*(1-0,7004/1,1)]=0,468.

Тут w=0,85-0,008gв2*Rв=0,85-0,008*1,1*17=0,7004;

dн=Rs=365мПа;

У випадку x=0,353<xR=0.468

Підбираємо перерізи арматури Аs і А¢s;

Аs= А¢s=N(e-h0+N/2Rв*в)/Rsc*(h0-a)=1477,4*(1000)*(30,03-56+1477,4*(100)/2*17*1,1*40*(100)/365*(56-4)*100=<0.

Площу арматури Аs= А¢s призначаємо по конструктивним міркуванням: Аs=0,002*40*56=4,48см2. Приймаємо 3Æ14 з Аs=4,62см2

        Розрахунок перерізу колони 1-0 в площині перпендикулярній до площини вигину, не роблять так як

  де

Третя комбінація.

        Обчислюємо ексцентриситет по формулі:l0=M/N=4184/1501,4=2,79см. Випадковий ексцентриситет  l0 рівний 2см. розрахункова довжина l0 збірних залізобетонних колон одноповерхових будівель з мостовими кранами:l0=2*H2=2*3,8=7,6м. Радіус інерції перерізу елемента в площині ексинтриситета повздовжньої сили  визначаємо гнучкість елементу необхідно врахувати вплив прогину елемента на його міцність.

Умовна критична сила.

Тут І=в*h3/12=40*603/12=720000см4;

jе=1+bе/М)=1+1*(-293,1/-348,52)=1,841; b=1(для важкого бетону);

Ме=М+Ne*(h0-a¢)/2=34,6-1260*(0,56-0,04)/2=-293,1кН*м;

М=41,84-1501,4*(0,56-0,04)/2=-348,52кН*м; dе=l0/h=0,0279/0,6=0,0465:

dе.min=0.5-0.01(l0/h)-0.01Rв*gв2=0,5-0,01*(760/60)-0,01*17*0,9=0,1663; dе <dе.min приймаємо dе=0,1663;

a=Еsв=200000/29000=6,89; при m=0,004, Іs=mBh0*(0.5h-a)2=0.004*40*56*(0.5*60-42)=6056.96см4 ;

Значення коефіцієнта h установлюємо по залежності: h=1/(1-N/Ncr)=1/(1-1501.4/5809)=1.348.

Відстань від зусилля N до арматури:

Е=е0* h+0,5h-а=2,79*1,348+0,5*60-4=29,76см.

При умові що Аss висота стиснутої зони:

Відносна висота стиснутої зони x=х/h0=20,07/56=0,358.

Граничне значення відносної висоти стиснутої зони бетону: