Компонування поперечної рами каркасу. Визначення навантажень на раму, страница 11

Аs – площа перерізу розтягнутої арматури;

d - коефіцієнт приймає мий для позацентрово стиснутих елементів –1; для розтягнутих елементів –1,2;

h - коефіцієнт залежить від виду і профілю повздовжньої розтягнутої арматури для стержнів перемінного профілю  h=1;

gе – коефіцієнт враховуючий тривалість дії навантаження при тимчасових і нетривалих діях постійного і тривалого навантаження рівний 1;

ds – напруження в ненапруженій розтягнутій арматурі або приріст напружень після гасіння обжимання бетону в напруженій розтягнутій арматурі;

d – діаметр арматури, мм.

Тоді: 

аcrc.= аcrc1 -  а¢crc.1 +  аcrc.2 = 0,15 - 0 + 0 = 0,15мм £ [0,15мм]мм.

Розрахунок стиснутої стійки 20.

Максимальне розрахункове зусилля N=2,876кН. Геометрична довжина стійки l=277см, розрахункова l0=0,9* l=0,9*277=249,3см. Розрахунок стійки виконуємо як позацентрово стиснутих елементів з врахуванням  випадкового ексинтриситета рівного:

lа=h/30=25/30=0,83см; lа= l0/600=249,3/600=0,42см і неменше 1см; приймаємо lа=1см. Відношення l0 / h=249,3/25=9,97<20, розрахунок  виконувати без врахування впливу прогину.

Приймаємо симетричне армування перерізу, Аs= А¢s,  x=х/ h0=1 і h=1.

Необхідна площа перерізу арматури по умові:

де е=е0*h+ h/2-а=1,1+25/2-3,5=10см; S0=0,5*в*h2=0,5*24*252=7500см2.

Приймаємо арматуру із конструктивних міркувань 6Æ14 А-3 з Аs=9,23см2.

Розрахунок стиснутої зони 17.

Максимальне розрахункове зусилля N=2,673кН. Геометрична довжина стійки l=110,3см, розрахункова l0=0,9* l=0,9*110,3=99,3см. Розрахунок стійки виконуємо як позацентрово стиснутих елементів з врахуванням  випадкового ексинтриситета рівного: lа=h/30=25/30=0,83см; lа= l0/600=99,3/600=0,17; lа³1см; приймаємо lа=1см. Відношення l0 / h=99,3/25=3,97<20, розрахунок виконувати без врахування впливу прогину. Приймаємо симетричне армування перерізу, Аs= А¢s,  x=х/ h0=1 і h=1. Необхідна площа перерізу арматури по умові:

де е=е0*h+ h/2-а=1,1+25/2-3,5=10см; S0=0,5*в*h2=0,5*24*252=7500см2.

Приймаємо арматуру із конструктивних міркувань 6Æ10 А-3 з Аs=4,71см2.

Відомість відправних марок.

Відправна марка

Кількість шт.

Вага виробу(кг)

Примітка

1шт

всього

ФБ - 1

43

1500

64500

Серія 1.415-1вип.1

ФБ - 2

16

1400

22400

Серія 1.415-1вип.1

ФБ - 2

4

1300

5200

Серія 1.415-1вип.1

Рсм - 1

22

Рсм - 2

23

Рсм - 3

1

Рсм - 4

1

Рсм - 5

14

Рсм - 6

4

Рсм - 7

2

Рсм - 8

12

Рсм - 9

4

Рсм - 10

3

Рсм - 11

1

2.10 Порівняння підкранових балок.

Вихідні дані.

найменування

Величина

З.б. балка

Металева балка

Собівартість

Заробітна плата

Експлуатація машин

476,04

16,95

36,88

223,65

16,72

14,05

Порівняння підкранових балок виконуємо по приведеним витратам.

Приведені витрати визначаємо по формулі:

Пііні1

Де Сі – собівартість конструкцій (поточні витрати)

Ен – нормативний коефіцієнт ефективності, рівний 0,15;

К – сумарні питомі капітальні вкладення у виробничі фонди на одиницю БМР (продукції) по і-му варіанту грн.

Для залізобетонної балки:

П=476,04+0,15*53,83=484,11грн.

Для металевої балки:

П=223,65+0,15*30,77=228,26грн.

Висновок: В дипломному проекті прийнято металеву балку, так як вона має менші приведені затрати.