Компонування поперечної рами каркасу. Визначення навантажень на раму, страница 2

ωае= ωа10 *a;  ωnе= ωn10 *a;

де ωа10 та ωn10 – розрахункові відповідно активне й пасивне вітрові навантаження на висоті 10м;

a - коефіцієнт який залежить від висоти будинку Н.

ωае= ωа10*a13,2=1,31*1,0256=1,344КН/м

a13,2=1,0+(1,04-1,0)*3,2/5=1,0256

ωnе= ωае¢/С=1,344*0,6/0,8=1,008КН/м.

Вітрове навантаження діюче на ділянці від низу ферми до верхньої точки будинку, замінюється зосередженою силою, прикладеною на рівні нижнього поясу ферми. Значення цієї сили рівне площі частини епюри тиску.

Wa=( ωае+ ωае)*h0/2=(1,51+1,438)*1,8/2=2,65КН/м;

Wn= Wa'/С=2,65*0,6/0,8=1,988кН

Якщо пренебрегти деформаціями ригеля у повздовжньому напрямку, то можливе сумарне горизонтальне поперечне навантаження

W= Wa+ Wn=2,65+1,988=4,638кН

прикладеної в одному верхньому вузлі рами.

2.2.4 Кранове навантаження.

Розрахунок рами виконують на сумісну дію двох кранів Q=150кН з групами режимів роботи 4к – 6к.

Розрахунковий вертикальний тиск на колону до якої приближений візок з вантажем.

Дmax=gf*y *åFmaxі+Gnk,

на протилежну колону рами

Дmin=gf*y *åFminі+Gnk,

Де gf=1,1 – коефіцієнт надійності по навантаженню;

y=0,85 – коефіцієнт сполучення при врахуванні двох кранів для груп режимів роботи 1к – 6к;

åFmaxі та åFminі – cуми добутків відповідно максимального й мінімального нормативних тисків кранових коліс на ординати ліній впливу.

Максимальний тиск катка крана, а також всі необхідні розміри й значення приймають за каталогом на крани. Вага під кранових конструкцій Gnk=(0,03.....0,035) Дmax

Для крана прогоном 16,5м;

Дmax=1,1*0,85[165(1+0,84+0,475+0,63)]*1,03=467,97кН.

Для крана прогоном 22,5м;

Дmax=1,1*0,85*1,03[185(1+0,84+0,475+0,63)] =524,7кН.

Мінімальний тиск катка крана:

Fmin=[(Q+Gкр)/n0¢]-Fmax,

Де Q – вантажопідйомність крана;

Gкр – вага крана з візком;

n0¢ - кількість коліс з одного боку крана.

Для крана прогоном 16,5м:

Fmin=[(150+250)/2]-165=35кН;

Дmin=0,85*1,1*35(1+0,84+0,475+0,63)*1,03=99,27кН;

Для крана прогоном 22,5м:

Fmin=[(150+310)/2]-185=45кН;

Дmin=0,85*1,1*45*(1+0,84+0,475+0,63)*1,03=127,63кН.

        Розрахункові моменти від кранового навантаження визначають по формулі:

Мmaxmaxк;  Мminminк,

де Ек – ексцентриситет прикладання кранового навантаження по відношенню до центру ваги перерізу підкранової частини колон.

        Для крана прогоном 16,5м;

Мmax=467,97*0,75=243,34кН*м;

Мmin=99,27*0,75=51,62кН*м.

Для крана прогоном 22,5м;

Мmax=524,7*0,75=325,3кН*м;

Мmin=127,63*0,75=79,13кН*м.

Нормативна горизонтальна сила поперечного гальмування візка, яка передається на одне колесо крана й спрямована вздовж мосту крана:

Тk=0,05(Q+Gt)/n¢c

Розрахунковий горизонтальний тиск коліс на колону визначають за формулою:

Т=gf*y*å Тkі

де å Тkі – сума добутків горизонтальних сил поперечного гальмування на відповідні ординати ліній впливу.

Для крана прогоном 16,5м:

Тk=0,05*(150+53)/2=5,075кН.

Т=0,85*1,1*5,075(1+0,84+0,475+0,63)=13,97кН.

Для крана прогоном 22,5м:

Тk=0,05(150+53)/2=5,075кН;

Т=0,85*1,1*5,075*(1+0,84+0,475+0,63)=13,97кН.


2.4 Комбінації навантажень і розрахункові зусилля в перерізах колон.

Для середньої колони.