Вибір методів виконання робіт та рішень по організації поточного зведення об’єкту. Вибір комплектів будівельних машин та обладнання, страница 6

3.7. Будівельний генеральний план.

3.7.1. Загальні положення.

У складі проекту виконання робіт розробляється будівельний генеральний план на будівництво окремої будівлі (споруди) або на виконання окремих видів будівельних, монтажних та спеціальних будівельних робіт, в залежності від того, на що розробляється цей проект.

Вихідними матеріалами для розробки будгенплану є рішення генерального плану будівництва, календарний план або сітьовий графік, технологічні карти, розрахунки потреби та графіки надходження на будівельний майданчик всіх видів матеріальних та технічних ресурсів, рішення з охорони праці та пожежної безпеки, а також інші рішення проектів організації виробництва і виконання робіт.

 На будівельному генеральному плані даються детальні рішення по організації бу­дівельного виробництва на тій частині будівельного майданчика, яка безпосередньо пов'язана зі спорудженням даної будівлі або споруди та охоплює територію, що безпосередньо прилягає до неї.

    Будівельний генеральний план розробляється на спорудження будівель (споруд) або комплекс будівель, монтажні або спеціальні будівельні роботи в залежності від того, на що розроблений проект виконання робіт. На ньому необхідно показувати:

- розташування та прив'язку існуючих будівель (споруд), а також тих, що реконструю­ються, споруджуються з виділенням в їх складі об'єктів, які мають бути використані в різні періоди для потреб будівництва, у тому числі: будівель і споруд; автомобільних шляхів та залізниць, проїздів, майданчиків для розвороту транспорту; пішохідних доріг і тротуарів;

інженерні мережі з позначенням місць підключення до них запроектованих та тимча­сових мереж, розподільних пристроїв і т.ін.;

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

- постійні та тимчасові огорожі будівельного майданчика;

- будівлі та споруди, які підлягають знесенню, а також тимчасово пристосовані для потреб будівництва;

- майданчики для складування та укрупненого складання будівельних конструкцій, деталей, елементів та технологічного обладнання;

- тимчасові інженерні мережі з позначенням місць їх підключення;

- будівельні машини, установки та засоби для переміщення будівельних матеріалів, конструкцій, вантажів, напівфабрикатів та робітників;

- місця приймання та розвантажування будівельних матеріалів;

- небезпечні зони для руху транспорту та пішоходів з розміщенням знаків безпеки;

- постійні та тимчасові залізниці та автомобільні шляхи з майданчиками для стоянки та розвантажування, мости та переходи;

- напрямки пересування автотранспорту та будівельних машин;

- місця під'їзду та проходу до пожежних гідрантів та інших засобів пожежогасіння;

- знаки закріплення геодезичних розбивочних осей;

- зони для тимчасового складування знятого родючого шару грунту;

- інвентарні і тимчасові споруди та установки різного функціонального призначення;

- розрахункові (техніко-економічні) показники в табличній формі та прийняті умовні позначки.

Техніко-економічні показники будівельного генерального плану включають: довжину та вартість внутрішньомайданчикових тимчасових шляхів та інженерних мереж; вартість та площа допоміжних будівель та споруд; витрати на експлуатацію підсобно-допоміжного та обслуговуючого господарства, споруд, установок; вартість будівель-монтажних робіт та заходів щодо організації будівельного майданчика.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата