Вибір методів виконання робіт та рішень по організації поточного зведення об’єкту. Вибір комплектів будівельних машин та обладнання, страница 8

перелік тимчасових і інвентарних будівель та споруд з урахуванням потреби і обгрун­туванням умов прив'язки їх до ділянок будівельного майданчика.

Всі розрахунки повинні виконуватися на основі натуральних (фізичних) обсягів робіт за робочою документацією, а також конкретних технічних рішень по вибору механізованих установок, тимчасових будівель, споруд та ін.

Ширину воріт автомобільних в'їздів потрібно приймати по найбільшій ширині будівельних машин і транспортних засобів з додаванням 1,5 м, але не менше 4,5 м, а ширину воріт для залізничних в'їздів не менше 4,9 м.

Тимчасові автомобільні шляхи потрібно проектувати виходячи з вантажообігу і інтен­сивності руху транспорту з урахуванням черговості будівництва. До будівель і споруд по всій їх довжині повинен бути забезпечений під'їзд автотранспорту і пожежних автомобілів.

     На будівельному генеральному плані визначаються необхідні запаси матеріалів, що складуються; обираються способи зберігання будівельних конструкцій, матеріалів та ін.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

3.7.2. Вихідні дані для проектування.

До проектування будгенплану повинні бути підготовлені такі  матеріали:

генплан ділянки з нанесенням на ньому існуючих та будівель і споруд, що будуються, з  дорогами та комунікаціями;

календарний план будівництва зі звідним графіком руху робітників;

відомість потреби в матеріалах напівфабрикатах деталях та конструкціях;

перелік і кількість будівельних машин, прийнятих для виробництва БМР.

3.7.3. Опис прийнятих рішень з організації будівництва.

Будгенплан розроблений на виконання підземної частини будівлі з урахуванням вимог БНіП ІІІ-01-85 “Організація будівництва”, заходів по охороні праці, техніки безпеки та протипожежної охорони які викладені у БНіП IV-4-80 Техніка безпеки в будівництві”.

Розрахунок побутових приміщень, основних тимчасових будівель та споруд, розроблено відповідно  з існуючими нормами, які максимально забезпечують побутові зручності для робітників, обслуговуючого персоналу та інженерно-технічних робітників.

Інструментальна, приміщення для закритого складу, , прохідна - прийняті без розрахунку.

Розміри будівельного майданчика – 117,3 х 160,0м. Монтаж елементів проводиться за допомогою самохідного стрілового крану СКГ-40.

За межами небезпечної зони розміщуються адміністративно- побутові

приміщення та тимчасові будівлі. Навколо об’єкту, що будується, розташована автомобільна дорога. На будівельному майданчику запроектований виїзд та в’їзд.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

При в’їзді на будівельний майданчик розташовані будівельні знаки та щит організації будівельного майданчику.

Будівельний майданчик загороджений тимчасовою огорожею.

Без розрахунку прийняті:

кімната відпочинку – 19,9 м2;

інструментальна – 8,7 м2;

майстерня сантехніків – 8,7 м2;

майстерня електриків – 8,7 м2;

приміщення для закритого складу – 8,7 м2;

прохідна 6 м2.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата