Вибір методів виконання робіт та рішень по організації поточного зведення об’єкту. Вибір комплектів будівельних машин та обладнання, страница 4

             Необхідний виліт гака може бути визначений графічним шляхом. Звичайно за умовами можливого виконання монтажних робіт для одного об'єкта можна підібрати кілька різних кранів. Остаточне рішення варто приймати на підставі техніко-економічного порівняння.

 Результати підбору та техніко-економічного порівняння наведені у табличній формі.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата


Вибір кранів по технічній придатності

Робочі параметри

L, м

10

9

Н, м

15,0

8,0

l, м

8

11

Г, т

8,62

1,5

Технік-но при-

датні крани

МКГ-25БР

КС – 4362

Потрібні параметри

Дов-жина стрі-ли, м

17,5

17,5

Ви-літ стрі-ли, м

8,0

11,0

Висота підйому крюка

Нтр, м

9,5

9,1

hcтр, м

1,6

1,6

hел м

6,4

6,0

h3, м

1,0

1,0

М0, м

0,5

0,5

Вантажопід’ємність

Гтр,

т

8,62

1,505

Д,

т

0,62

0,205

Q, т

8,0

1,3

Найменування монтуємих конструкций

Плити покриття     3 х 18

Плити покриття     1,5 х 6

№ п/п

1

2

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

 

3.6. Технологія виконання будівельних процесів з

розробкою технологічних карт.

3.6.1. Загальні положення.

Технологічні карти є основною складовою частиною проекту виконання робіт і розробляються з метою забезпечення будівництва рішеннями з організації і технології вико­нання робіт, що сприяють підвищенню продуктивності праці, покращенню якості і зниженню вартості будівельно-монтажних робіт.

Технологічні карти розробляються на будівельні процеси, результатом яких є завершені конструктивні елементи, а також частини будівель або споруд. У технологічній карті наводяться:

- вказівки щодо підготовки об'єкта і вимоги щодо готовності попередніх робіт і буді­вельних конструкцій, що забезпечують необхідний і достатній фронт робіт для вико­нання будівельного процесу, передбаченого картою;

- ескізи конструктивних частин будівлі (споруди), де виконуються роботи;

- схеми організації будівельного майданчика і робочої зони на час виконання даного виду робіт із зазначенням всіх основних розмірів і місць розміщення будівельних машин, механізованих установок, складів основних матеріалів, виробів і конструкцій, під'ї­зних шляхів, мереж тимчасового енерго- і водопостачання, необхідних для виконання робіт;

- вказівки щодо тривалості зберігання і запасу конструкцій, виробів і матеріалів на будівельному майданчику в робочій зоні;

- методи послідовності виконання робіт, розбивка будівлі на захватки, ділянки і яруси, способи транспортування матеріалів і конструкцій до робочих місць;

- типи риштувань, що застосовуються, а також монтажної оснастки і пристосувань;

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата