Вибір методів виконання робіт та рішень по організації поточного зведення об’єкту. Вибір комплектів будівельних машин та обладнання, страница 12

       Ріст механовооруженности будівництва, будучи основним фактором технічного прогресу, впливає на природу і стан здоров'я робітників.          Механізатори першими піддаються шкідливому впливові виробничого Середовища з медичної і технічної сторони і тут, у першу чергу, повинні вирішуватися питання зменшення загазованості, вібрації, шуму.

          Шкідливої є робота двигунів внутрішнього згоряння.

          Тільки одна автомашина поглинає за два дні роботи стільки кисню, скільки його потрібно одному чоловік протягом року.

          Одним з головних напрямків природоохоронних заходів є попередження забруднення середовища при експлуатації будівельної техніки і транспорту і зменшення шуму.

          Знизити концентрацію токсичних речовин у викидах будівельної техніки можна насамперед за рахунок регулювання паливної апаратури двигунів внутрішнього згоряння.

          Для очищення продуктів неповного згоряння у відпрацьованих газах на вихлопних трубах необхідно встановлювати каталические нейтралізатори.

          Переклад двигунів внутрішнього згоряння на менш токсичне паливо - природний газ - дозволяє усунути токсичність викидів за рахунок виключення змісту в них свинцю і сірки, зменшити в 30-45 разів виділення окису вуглецю й у 3-4 рази окислів азоту.

          Переклад будівельних машин на електропривод і застосування електроенергії для технологічних нестатків замість твердого або рідкого палива дозволяє цілком усунути шкідливі викиди в атмосферу.

Для запобігання забруднення пально-мастильними матеріалами ґрунту, води, снігу повинна бути організоване механізоване й автоматизоване заправлення механізмів і організований збір відпрацьованих і замінних олій.

Використання спеціалізованих мийок будівельної техніки сприяє запобіганню забруднення середовища.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата