Вибір методів виконання робіт та рішень по організації поточного зведення об’єкту. Вибір комплектів будівельних машин та обладнання, страница 9

Адміністративні і санітарно- побутові приміщення.

Розрахунки потреби тимчасових приміщень виконані на максимальну чисельність персоналу будівництва по СНиП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания”

 

№ п/п

Найменування тимчасових будівель

Розрахунок вимог (Sтр=Sn*N)

Прийн. тимч. будівлі ТП-серія

Коштор. вартіс-ть, грн

 

Розр. кіл-сть робітн.

N -норма площі

Sтр – загал. площа

 

1.

Контора, місце/м2

5

1/4

20

420-04-10

(2 шт)

2,5

 

2

Зала , місце/м2

43

1/0,75

32

ГПД-11

(2 шт)

7,8

 

3

Гардеробна, м2

36

0,7

25

420-13-2  (2 шт)

3,0

 

4

Умивальня, кран/ м2

30

0,06

2

-

-

 

5

Сушилка, м2

30

0,2

6

420-01-13

7,7

 

6

Туалет чоловічий, м2

20

0,07

2

-

-

 

7

Туалет жіночий, м2

10

0,14

2

-

-

 

8

Їдальня

43

0,8

34

ППВТС-20

(2 шт)

5,4

 

9

Душова

30

0,54

16

420-04-10

2,5

 
 

Площу виробничо-побутового містечка визначаємо за рекомендаціями , наведеними у довіднику по організації житлово-громадського будівництва -   8м2 на одного робітника.

S=43 *8=344м2;

Дипломний проект

Аркуш

 
 
Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

 

Розрахунок площ складів.

Проектування складів рекомендується виконувати в такій послідовності:

визначити необхідні запаси матеріалів, що потрібно зберігати, а також напівафабрикатів, деталей, конструкцій;

вибрати спосіб зберігання ресурсів;

розрахувати площі складів;

вибрати тип складу;

виконати прив’язку складів та площадок на плані;

розмістити вироби та конструкції на відкритих складах.

При проектуванні складського майданчика потрібно зробити розкладку збірних з/б конструкцій за типами  та марками, вказати місце, відведене під конструкції, оснащення, інвентар. З метою вірної організації складського господарства на будівельному майданчику необхідно передбачити:

1.  Відкриті майданчики для зберігання матеріалів, виробів та конструкцій, на які не впливають коливання температури та вологи.

2.  Навіси для зберігання матеріалів, на які не впливає температура, але впливає волога.

3.  Закриті склади, що опалюються та не опалюються.

Матеріали, вироби, прибори та обладнання при зберіганні їх на будівельному майданчику повинні бути укладені згідно з відповідними нормами.

Між штабелями на складах передбачаються проходи шириною не менше 1 м та проїзди, розміщ ення яких залежить від габаритів транспортних засобів та навантажувально-розвантажувальних механізмів, що обслуговують склад.

Складські приміщення повинні бути захищені від поверхневих вод.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата