Вибір методів виконання робіт та рішень по організації поточного зведення об’єкту. Вибір комплектів будівельних машин та обладнання, страница 7

 В залежності від складності будівництва будівельні генеральні плани розробляються для окремих періодів та етапів виконання будівельно-монтажних робіт з різним ступенем деталізації.

Для складних будівель будгенплан належить розподіляти на окремі етапи (підготовчий, основний та інші) або на стадії зведення окремих споруд, основних видів будівельних, монтажних та спеціальних робіт в залежності від того, на що розробляється проект виконання робіт.

Розробляючи будгенплан на підготовчі роботи, особливу увагу треба звертати на геодезичну розбивку території, прокладання трас постійних та тимчасових шляхів та інженерних мереж, визначення місць складування родюччого шару грунту, огородження будівельного майданчика, питання техніки безпеки, розміщення першочергового складу підсобно-допоміжних та обслу­говуючих будівель і споруд.

Розробляючи будгенплан на період виконання робіт по зведенню підземної частини об'єктів, основну увагу треба звертати на розвиток та корекцію перерахованих вище елементів, а також конкретизацію рішень по розміщенню майданчиків складування грунту для зворотньої засипки і підсипного грунту та шляхів його завезення; огорожі і обноски котлованів та інших місць виконання робіт; виділення майданчиків для роботи будівельних, монтажних та інших машин, установок і засобів механізації; деталізацію заходів пожежного захисту та розташуванню на будівельному майданчику освітлювальних пристроїв. Крім того, на таких будівельних гене­ральних планах особливу увагу треба звертати на розміщення монтажних та підйомно-транс­портних машин, установок, а також майданчиків складування будівельних конструкцій, деталей, матеріалів і напівфабрикатів.

У випадку виконання особливо складних будівельно-монтажних робіт або застосування принципово нових рішень по зведенню об'єктів розробляються

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

додатково фрагменти буді­вельних генеральних планів з деталізацією певних зон будівельних майданчиків.

В проектах виконання робіт на підготовчий період будівництва розробляється будівельний генеральний план всього майданчика будівництва з зазначенням на ньому місць розташування інвентарних будівель і тимчасових споруд, зовнішньомайданчикових та внутрішньомайданчикових мереж з підведенням їх до місць підключення і споживання, тощо;

Для робіт з монтажу особливо складного технологічного устаткування на будівельному генеральному плані повинні бути вказані необхідні прив'язки, основні розміри і експлікації будівель і споруд, що будуються, а також будівель і споруд, що межують з зоною монтажу і впливають на основні рішення по організації майданчика і виконанню монтажних робіт;

транспортні схеми і майданчики укрупнювального складання, перелік основного монтажного устаткування, яким визначаються рішення з організації монтажних робіт.

При розробці будівельного генерального плану прив'язку (розміщення) будівельних вантажопідйомних машин і пристроїв потрібно робити з урахуванням вимог техніки безпеки, для чого на будівельному генеральному плані необхідно показувати: монтажну зону, зону роботи кранів, небезпечну зону шляхів, небезпечну зону монтажу конструкцій і конструктивних елементів, зону спільної роботи кранів.

До будівельного генерального плану складається пояснювальна записка, що містить в собі:

- розрахунок потреби в електроенергії, воді, парі, кисні, стиснутому повітрі;

рішення по влаштуванню тимчасового освітлення будівельного майданчика і робочих місць з розробкою при необхідності робочих креслень підведення мереж до об'єкта від джерел живлення;

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата