Вибір методів виконання робіт та рішень по організації поточного зведення об’єкту. Вибір комплектів будівельних машин та обладнання, страница 3

3.5.2. Вибір будівельних кранів

На вибір монтажних кранів істотний вплив мають наступні фактори:

- об'ємно-планувальні і конструктивні рішення споруджуваного об'єкта;

- маса  конструкцій, що монтуються,  розташування їх у плані і по висоті  будинку чи споруди;

- методи організації будівництва;

- методи і способи монтажу;

- форми організації праці;

- техніко-економічні характеристики монтажних кранів;

- розрахунок економічної ефективності застосування комплекту машин.

Основними робочими параметрами монтажних кранів є:

вантажність Q— маса найбільшого вантажу, що може бути піднятий краном при збереженні необхідного запасу стійкості і міцності його конструкцій, т;

висота підйому гака Нкр — відстань від рівня стоянки крана догака при стягнутому вантажному поліспасті і визначеному вильоті гака, м;

виліт гака Iкр — відстань між вертикальною віссю обертання поворотної платформи і вертикальною віссю, що проходить через центр гакової обойми, м;

вантажний момент МГ — добуток маси вантажу, т, на величину вильоту гака, м.

Для самохідних стрілових кранів спочатку визначають мінімально необхідну відстань від рівня стоянки крана до верха стріли (мал. 1, 2) 

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Рис. 1. Схема визначення параметрів самохідних кранів, оснащених

монтажною стрілою

hП — висота поліспаста в стягнутому стані, м.

Необхідний виліт гака, при якому забезпечуються необхідні зазори між стрілою крана і  елементом, що монтується і між стрілою і змонтованими конструкціями, знаходять по формулах:

де hш — висота шарніра п'яти стріли від рівня стоянки крана, м; а - відстань від центра стропування елемента, що піднімається, до його точки 0, ближче усього розташованої до стріли крана, м; b - відстань від центра стропування елемента в проектному положенні до точки будинку, ближче усього розташованої до стріли крана 0", м;  d - відстань від стріли крана до точки 0', включаючи зазор між елементом і стрілою (не менш 0,5 м), м; d" — відстань від осі стріли до точки 0", включаючи зазор між стрілою

і будівлею (0,5—1,5 м у залежності від довжини стріли), м; с --відстань від осі обертання крана до осі шарніра п'яти стріли, м;

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

 - потрібний виліт гака для монтажу конкретного елемента при використаннікрана, обладнаного припустимо короткою стрілою, м.

Визначивши значення  для найбільш характерних елементів конструкцій і вибравши серед них найбільший, по ньому визначають необхідну довжину стріли:

 де   - необхідна довжина стріли, м.

Якщо  кран обладнаний монтажним гуськом, то для цьоговипадку найменша довжина стріли може бути розрахована по формулі

де Н0 — висота будівлі, що монтується, м; hШ— відстань від рівня стоянки до центра п'яти стріли, м;  α— кут нахилу стріли до обрію, при якому її проекция буде найменшою; β — кут нахилу гуська до обрію; ІГ — довжина горизонтальної проекції гуська, м; LГ — довжина гуська, прийнята у відповідностізістандартним сортаментом, м; LСТ.Г — найменша розрахункова довжина стріли, обладнаної гуськом, м.

І1Г – d – b;            ІГ =LГ *cosβ.

Після визначення розрахункових параметрів монтажного механізму по технічних характеристиках вибирають крани, робочі параметри яких задовольняють розрахунковим. При цьому повинні бути дотримані наступні умови:

- вантажний момент обраного крану повинен дорівнювати чи бути більшим від  максимальної величини необхідного вантажного моменту

MГР ³

- довжина стріли крана повинна дорівнювати чи бути більшою  від найбільшої розрахованої необхідної довжини стріли

LГР ³

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата