Вибір методів виконання робіт та рішень по організації поточного зведення об’єкту. Вибір комплектів будівельних машин та обладнання, страница 13

Запобігання інтенсивному забрудненню середовища можливо при обмеженні використання для технологічних і побутових потреб будівельного виробництва відкритого вогню для підігріву матеріалів, готування ізоляційних матеріалів, відтавання ґрунту, нагрівання води, спалювання відходів і т.д.

          Для сушіння приміщень замість засобів, що виділяють велику кількість шкідливих забруднень, доцільно застосовувати трубчасті електронагрівники, змонтовані на вентиляторі.

          Найсильнішим джерелом забруднення Середовища є процес готування асфальтобетону. Використання індукційного електронагріву дозволяє зробити цей процес для навколишнього середовища нешкідливим.

          Тому що при виробництві будівельно-монтажних робіт споживається велика кількість води для готування розчинів і бетону, виробництва опоряджувальних робіт, для гідравлічних іспитів систем, охолодження технологічних установок, мийки будівельної техніки і для побутових нестатків.

          Необхідно для технологічних нестатків використовувати технічну воду, а стоки будівельного виробництва направляти в каналізацію на постійні або тимчасові очисні спорудження і піддавати очищенню.

          Зменшенню забруднення середовища вихлопними газами сприяє організація раціональних перевезень вантажів, що виключає порожні пробіги автомашин.

          При експлуатації двигунів внутрішнього згоряння не допускається “зрошення” ґрунтового шару оліями і пальним.

Залишки палива й олій, обтиральних матеріалів, залишені після роботи машин, можуть з'явитися  причиною пожежі в результаті запалення від вогню або самозаймання. Для запобігання забруднень прилягаючих до будівельного майданчика територій, передбачається вивозити будівельне сміття і відходи будівництва у відведені місця, зазначені міською радою народних депутатів.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Для побутових стоків передбачається тимчасовий вигріб, вивіз стоків - спецавтотранспортом у місця, погоджені із санітарною інспекцією.

          Перед виїздом будівельних машин і автомобільного транспорту за територію будівельного майданчика необхідно робити їхній огляд, при необхідності очищати від бруду.

          Не дозволяється: розводити багаття і спалювати будівельне сміття і відходи від конструкцій, що розбираються, робити розігрів бітуму, мастик паливом, що виділяє токсичні речовини, що забруднюють атмосферу.

Енргозбереження

          У період виконання будівельно-монтажних робіт необхідно виконувати комплекс заходів енергозбереження.

          Усі напрямки діяльності при виробництві будівельно-монтажних робіт повинні бути забезпечені нормами витрати енергетики.

          Необхідно мати техніко-економічні показники роботи газоиспользующего устаткування відповідно до ДБН А.2.2-3-97, паспорта на топливоиспользующее, теплоиспользующее і электроиспользующее устаткування, норми споживання енергоресурсів на виконання окремих видів робіт.

  При виробництві будівельно-монтажних робіт необхідно організувати облік витрати енергетичних ресурсів, забезпечити облік витрати відповідними лічильниками і здійснювати постійний аналіз за витратою енергоресурсів.

Керівники будівельних організацій систематично повинні вести роботу з зменшенню витрати енергоресурсів, особливо за непродуктивним марнотратством енергетичними ресурсами.

          Методи виробництва геодезичного контролю за якістю споруджень

  Розбивка основних осей і перенос їх у натуру з одночасним закріпленням висотними оцінками виконуються в наступному обсязі і складі:

для площадки будівництва розбивається і закріплюється опорна сітка (звичайно орієнтована по найголовніших спорудженнях), що складається з квадратів зі сторонами довжиною 50м;

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата